Gemeentewerf herontwikkeld tot 'bruisend maatschappelijk knooppunt'

LEUSDEN In overleg met het bestuur van het centrum voor natuur en milieu "De Groene Belevenis" neemt de gemeente Leusden het initiatief om samen met het bestuur het terrein en de gebouwen van de huidige gemeentewerf te herontwikkelen. Aan gebiedscoöperatie O-gen is opdracht gegeven om hiertoe een programma van eisen te maken. Het doel hiervan is om via maatschappelijke aanbesteding te komen tot een bruisend knooppunt van duurzame maatschappelijke activiteiten. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van educatie, recreatie, zorg en mogelijkheden voor horeca en verkoop. Het is belangrijk dat bij de herontwikkeling een sluitende businesscase wordt gerealiseerd. Dit omdat er een financiële taakstelling rust op het voormalige

werfterrein. Ook zouden de nieuwe activiteiten bij voorkeur moeten leiden tot extra financiële middelen voor de Groene Belevenis. In de komende periode zal de buurt worden betrokken bij de verdere uitwerking. Dat hebben burgemeester en wethouders deze week besloten