• Frits van Breda
  • Frits van Breda

Gemeenteraad moet beslissing nemen over Tabaksteeg

LEUSDEN Bouwbedrijf Heijmans, Osinga en stichting de Boom zijn het eens geworden over een mogelijke grondruil. Voorwaarde is wel dat de gemeente haar goedkeuring hecht aan de bouw van 28 woningen ten zuiden van de Tabaksteeg. Bewoners van huizen aan de rand van de huidige bebouwing zijn daar fel op tegen. Zij vrezen dat hun uitzicht over de landerijen straks verdwijnt.

Een tiental eigenaren maakte donderdag gebruik van de mogelijkheid om hun standpunt tijdens de informatieronde van de gemeenteraad naar voren te brengen. Iedereen kreeg drie minuten spreektijd. ,,We voelen ons om de tuin geleid" aldus de eerste spreker. Net als de overige buurtbewoners was hij er van uitgegaan dat zijn uitzicht niet belemmerd zou gaan worden door huizenbouw. Een volgende spreker ging nog een stapje verder. ,,De wethouder heeft de raad willens en wetens verkeerd voorgelicht. Het College zou direct moeten opstappen".

In een half uur tijd volgden de verwijten richting het College, Heijmans en de Boom elkaar in een rap tempo op. Heijmans zou met de ruil 15 miljoen euro verdienen'. Osinga en Heymans hebben met succes gespeculeerd. Stichting de Boom heeft haar plannen gewijzigd en speelt een dubieuze rol. Het College is gezwicht voor een mogelijke schadeclaim van Heijmans.

Al deze argumenten kwamen naar voren om de boosheid van betrokkenen duidelijk te maken.

Alle sprekers benadrukten dat de toenmalige verkoopbrochures duidelijk waren In alle reclame-uitingen werd het vrije uitzicht over de landerijen benadrukt. Met de plannen om een strook van 28 woningen te bouwen op 60 meter afstand zou dat uitzicht verloren gaan.

Het voorstel waarover de gemeenteraad op 14 december een besluit moet nemen heeft een lange voorgeschiedenis. In de jaren '70 werd er gesproken over een mogelijke groei van Leusden tot 60.000 inwoners. Zelfs de schoolsteegbosjes zouden in die plannen moeten verdwijnen om woningbouw mogelijk te maken. Nog rond de eeuwwisseling werd er gesproken over een mogelijke uitbreiding van Leusden richting de Langesteeg. Heijmans en andere beleggers kochten daar grond in de verwachting dat er gebouwd zou gaan worden.

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen was het bouwen in de Langesteeg nog een thema. De toen gevormde coalitie kwam overeen dat er gestreefd moest worden naar een 'groene inrichting" van het gebied.

Twee jaar geleden heeft wethouder van Beurden aan Stichting de Boom en Heijmans gevraagd een plan te bedenken voor het gebied van de Langesteeg. Daarmee moest definitief een einde komen aan de mogelijkheid dat er gebouwd zou gaan worden. Beide partijen zijn met een voorstel gekomen waarover de Raad uiteindelijk een oordeel moet vellen. Stichting de Boom is bereid 6,5 ha grond in de Tabaksteeg te ruilen voor de 41 ha in de Langesteeg. De ruil gaat uiteraard alleen door als er door Heijmans gebouwd mag gaan worden op de strook grond in de Tabaksteeg.