• Facebook gemeente Leusden
  • Facebook gemeente Leusden

Gemeentehuis wordt afgebroken

LEUSDEN De beslissing is genomen. Het gemeentehuis wordt afgebroken en moet plaats maken voor een multifunctioneel bouwwerk. Op de begane grond is daar ruimte voor de gemeentelijke diensten met een loketfunctie en andere instellingen of organisaties. Daarboven worden huurappartementen gebouwd. De parkeergarage die in de plannen is opgenomen zal alleen toegankelijk zijn voor bewoners.

Frits van Breda

In een overvolle raadzaal werd donderdagavond duidelijk dat het merendeel van de aanwezige raadsleden het eens was met de voorstellen zoals die gepresenteerd werden door het college van B. en W. De enige verrassing was dat de VVD een motie indiende waarin gevraagd werd om eerst de inwoners van Leusden te raadplegen over de toekomst van het gemeentehuis. Eerder had fractievoorzitter Carlos Genders via de pers laten weten dat zijn partij een 'referendum' wilde. Tijdens de raadsvergadering werd echter gesproken over een 'volksraadpleging'. Een formeel referendum zou te veel tijd en geld kosten. De VVD wilde de kiesgerechtigde inwoners van Leusden een keuze laten maken uit drie mogelijkheden: zo sober mogelijke renovatie, verkoop van het pand of slopen en nieuwbouw. Geen van de andere politieke partijen bleek iets te voelen voor het voorstel van de VVD.

Op het gemeentehuis is men nog wel aan het denken op welke manier de inwoners van Leusden het best voorgelicht kunnen worden over de plannen. Afbreken van een pand dat er dertig jaar staat en er iets nieuws voor in de plaats bouwen lijkt een kostbare aangelegenheid. Renoveren van het gemeentehuis zodat het voldoet aan alle eisen blijkt echter duurder te zijn. Ook bezint wethouder Overweg zich over de manier waarop de bevolking betrokken kan worden bij de realisering van de plannen.

Dat wethouder Jan Overweg verzuimd had een verslag van de gemeentelijke monumentencommissie aan de raad te zenden werd hem vooral door de VVD erg kwalijk genomen. "Ons vertrouwen heeft een deuk opgelopen", zo verwoordde Carlos Genders de mening van zijn partij. In het betreffende verslag komt de commissie tot de conclusie dat het gemeentehuis een grote monumentale waarde heeft voor de toekomst. De wethouder trok donderdagavond het boetekleed aan en kwam met excuses.

Oppositiepartij CDA heeft minder problemen met het voorstel om het gemeentehuis af te breken. "Renovatie heeft geen zin", aldus woordvoerder Wim Vos. Ook zijn partij is tot de conclusie gekomen dat het voorstel van het college de goedkoopste oplossing is. Wat hem betreft mag het standpunt van zijn partij geen verrassing zijn. "In ons verkiezingsprogramma hebben we dat al duidelijk laten weten."

Met alleen de stemmen van de VVD tegen werd het voorstel van het college aangenomen. De vele aanwezige leden van biljartvereniging Leusden, die tot op heden gebruik maken van de ruimte onder het gemeentehuis, moeten op zoek naar een nieuw onderkomen. De toezegging van wethouder Overweg dat hij zijn stinkende best zal doen om iets te vinden werd met luid applaus ontvangen.