• Pro'98
  • maps.arcgis.com

Gemeente vraagt om hulp in strijd met Japanse Duizendknoop

LEUSDEN De woekerplant Japanse Duizendknoop verspreidt zich door Nederland en dus ook Leusden. De plant kan schade aanbrengen aan wegen en gebouwen en overwoekert bestaande natuur, als deze niet wordt bestreden. In 2018 heeft de gemeente aan de hand van een inventarisatie en ontvangen meldingen van inwoners een overzichtskaart gemaakt met locaties waar de plant voorkomt. Ook dit jaar vraagt de gemeente inwoners om alert te zijn en de Japanse Duizendknoop die in de openbare ruimte groeit te melden.

Op deze kaart staan de locaties waarvan de gemeente dat de duizendknoop hier groeit. De gemeente hoort graag van inwoners plekken die nog nog niet op deze kaart staan. Dit kan per e-mail gemeente@leusden.nl, via WhatsApp (06-12180117), of via tel. 14033. 

De gemeente bestrijdt de Japanse Duizendknoop door deze half juli te maaien en de stompen meteen te behandelen met bestrijdingsmiddel. Het maaiafval gaat naar een erkend verwerkingsbedrijf. In augustus/september wordt de plant opnieuw bespoten. Doel is de plant hiermee uit te putten en verdere verspreiding te voorkomen. Voor het gewenste resultaat gebeurt dit meerdere jaren achter elkaar. Planten die binnen twee meter van het oppervlaktewater groeien, mogen vanuit de regelgeving niet chemisch worden bestreden. Deze worden handmatig verwijderd.

Staat de Japanse Duizendknoop in uw eigen tuin, verwijder deze dan grondig. Belangrijk is, als dat lukt, alle wortels te verwijderen en de plantresten in de container voor restafval te gooien. Dus niet bij het groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) of de tuingroendepots. De plant woekert namelijk zo sterk, dat een klein stukje van de stengel of de wortel al tot een nieuwe plant kan uitlopen. Op eigen terrein mag Japanse Duizendknoop ook chemisch bestreden worden, maar andere tuinplanten kunnen hierdoor beschadigd raken, waarschuwt de gemeente.