• BDUmedia

Gemeente steunt restauratie St. Jozefkerk

ACHTERVELD De gemeente Leusden heeft een bijdrage van 30.000 euro toegezegd aan de St. Jozefkerk in Achterveld, voor de restauratie van het kerkgebouw.

De St. Jozefkerk is een beeldbepalend monument in Achterveld. Naast de primaire functie als religieus centrum staat de kerk ook open voor andere maatschappelijke en culturele activiteiten.

Het is bekend dat er een grootschalige restauratie plaatsvindt van met name de unieke glas in lood ramen. Mede door de aanwezigheid van deze ramen, ontworpen door de bekende kunstenaar Charles Eyck, is de kerk indertijd aangewezen als rijksmonument.

Een paar jaar geleden zijn bij een inspectie door de Monumentenwacht ernstige gebreken aan deze ramen vastgesteld. Voor het behoud van de ramen voor de langere termijn is een restauratieplan opgesteld waarvan de kosten inmiddels begroot zijn op ongeveer 630.000 euro. Een bedrag dat veel te hoog is voor de relatief kleine lokale geloofsgemeenschap. Een aantal instanties heeft inmiddels een flinke bijdrage toegezegd en is de restauratie opgestart. Toch moet er nog een flink bedrag bijeengebracht worden wil de restauratie volledig kunnen worden uitgevoerd.

De gemeente Leusden voelt zich mede verantwoordelijk voor het kunnen handhaven van dit gebouw. Daarom heeft de gemeente een bijdrage toegezegd van 30.000 euro. Dit is ongeveer toereikend voor de restauratie van de twee glas in lood ramen in het noordelijke transept van de kerk.