• Frits van Breda

Gemeente start proef met Teletolk

LEUSDEN De gemeente begint op 1 januari met een proef om voorlopig voor één jaar Teletolk aan te bieden. Teletolk is een instrument voor doven en slechthorenden waarmee zij via de gemeentelijke website met de gemeente kunnen communiceren.

Na de proefperiode wordt het gebruik van Teletolk in Leusden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie besluit de gemeente al dan niet Teletolk om te zetten in een vast communicatiekanaal kanaal voor dove en slechthorende bezoekers van de website.

Op de gemeentelijke website wordt op de startpagina onder contact en onder toegankelijkheid een hyperlink geplaatst. Deze link verwijst naar de website van Teletolk. De dove of slechthorende bezoeker kan kiezen voor ondersteuning op basis van gebarentaal, of kiezen voor toetsenbordondersteuning. Zo kan de bezoeker de vraag dan mondeling, of via het toetsenbord aan de Tele-tolk stellen. Deze legt vervolgens verbaal contact met de gemeente. Het antwoord van de gemeente wordt via gebarentaal, of via een soort chatfunctie aan de bezoeker teruggekoppeld.

Hoewel het Centraal Bureau voor de Statistiek over landelijke gegevens beschikt over het aantal doven en slechthorenden op basis van meldingen bij de huisarts, is het aantal volgens de gemeente in Leusden moeilijk vast te stellen. In het kader van optimale bereikbaarheid voor alle inwoners van Leusden, is besloten om Teletolk uit te proberen. Op dit moment kunnen doven en slechthorenden uiteraard al per app en mail met de gemeente communiceren. De proef met Teletolk is een extra service die de gemeente aanbiedt.