Gemeente roept ondernemersprijs in het leven

LEUSDEN De gemeente Leusden zet naar eigen zeggen actief in op maatschappelijke kracht en 'Samenleving Voorop'. Om hieraan een stimulans te geven zijn lokale onderscheidingen van

groot belang. De gemeente kent op dit moment drie lokale onderscheidingen: de Gemeentepluim, de Annie de Beaufortspeld en de Erepenning. Het college vindt dat er onvoldoende mogelijkheid bestaat om een bedrijf te onderscheiden. Daarom stelt het college de Benjamin Cohen ondernemers Award in voor ondernemingen die zich onderscheiden op het terrein van hun product, innovatief vermogen, de geleverde bijdrage aan het lokale economische klimaat of een aanzienlijke maatschappelijke betrokkenheid.