• De Grutterij zoals architect Johan de Wachter die voorstelt.

    JDWA

Gemeente neemt regie bij renovatie Hamershof

LEUSDEN Na jarenlang plannen maken en tal van discussies lijkt er schot te komen in de renovatie van het winkelcentrum de Hamershof. De gemeenteraad zal in juli een besluit over de toekomst van het winkelcentrum en de directe omgeving nemen. De vraag is hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld om de plannen die er zijn ook daadwerkelijk uit te voeren. Gemeente, ondernemers, bewoners en eigenaren zouden samen vijftig tot zestig miljoen euro moeten investeren om alle ideeën te kunnen realiseren.

Frits van Breda

Al in 2010 werd er een toekomstvisie gepresenteerd voor een deel van de Hamershof. In 2013 volgde er een door alle betrokkenen samengestelde 'ontwikkelingsvisie'. Tot een daadwerkelijke aanpak is het tot nu toe niet gekomen. Op het gemeentehuis wil men een eind maken aan de voortdurende impasse. ,,We nemen de regie", aldus wethouder Albert Dragt tijdens de onlangs gehouden informatieavond voor raad en belangstellenden. ,,De Hamershof is inmiddels bijna 40 jaar oud en nodig aan een opfrisbeurt toe." De wethouder noemde het winkelcentrum een 'kwetsbaar gebied' dat te kampen heeft met een toenemende leegstand.

Inmiddels is Lout van der Hoeven aangesteld als projectleider, in dienst van de gemeente. Samen met alle betrokkenen is het zijn taak om het 'Hart van Leusden' voor de volgende tien tot vijftien jaar aantrekkelijk te maken voor het winkelend publiek. Op het gemeentehuis is men er zich van bewust dat men eigenaren en ondernemers niet kan verplichten winkels te verplaatsen of aan te passen. Toch wordt gehoopt dat alle partijen mee willen werken om de Hamershof ook in de toekomst een aantrekkelijke uitstraling te geven.

Als het aan de beleidsmakers ligt verdwijnen de winkels aan de randen van de Hamershof. Dit is mede noodzakelijk omdat deskundigen meer leegstand verwachten van winkelpanden in de Hamershof. Langs de Hamersveldseweg en tegenover de Korf zouden de panden bezet moeten worden door meer 'dienstachtige' of culturele functies. Als het aan het college ligt verdwijnen de Rabobank, Sport 2000, Jan van den Berg Tuinmeubelen en de SBBO om plaats te maken voor in totaal 180 woningen.

Het aanpakken van de hele Hamershof is om financiële redenen niet haalbaar, De aandacht is vooral gericht op het oudste gedeelte, de winkels en woningen tussen 't Erf en Plein, inclusief de Passage en Kooikersgracht. Opvallend daarbij is dat in alle plannen de huidige gracht moet wijken voor een plein met hier en daar wat water. Op termijn zou de Passage vooral plaats moeten gaan bieden aan wat genoemd wordt 'goedkopere winkels'.

De gemeente is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de herinrichting van het openbaar gebied. Als aan alle wensen voldaan zou worden, betekent dit voor de gemeentekas een bedrag van 6,8 miljoen euro exclusief BTW. Goedkopere alternatieven zijn ook uitgerekend. De gemeenteraad zal uiteindelijk de knoop moeten doorhakken.