• BDU

Gemeente krijgt gelijk in zaak Vestia-woningen

LEUSDEN De gemeente heeft van de rechter gelijk gekregen. De 78 woningen worden niet aan Patrizia Wohnmodul verkocht, ondanks dat minister Blok hiervoor pleitte. De minister wilde de woningcorporatie uit haar benarde financiële positie redden, maar de corporatie zelf wilde de woningen behouden voor de sociale huurvoorraad.

Wethouder Erik van Beurden is van mening dat met deze verkoop de voorraad sociale huurwoningen in de gemeente aanzienlijk afneemt en dat is in de huidige tijd niet wenselijk. De gemeente heeft dat in een bezwaarschrift aan de minister meegedeeld. Die heeft dit argument echter niet in zijn besluit laten meewegen.

De rechtbank onderschrijft in de beroepszaak de mening van de gemeente dat bij het besluit van de minister het bezwaar van de gemeente onvoldoende gemotiveerd terzijde is geschoven. Het besluit is daarom door de rechtbank vernietigd. Ondanks dat mag Vestia de woningen toch verkopen. ,,De rechter heeft ons gelijk gegeven, maar beslist toch in het voordeel van Vestia", aldus wethouder Van Beurden. De financiële noodzaak van Vestia en het gegeven dat er geen alternatief is voor de verkoop is daarvoor bepalend geweest.