Gemeente: Kies een plek voor een boom in je eigen buurt

LEUSDEN De gemeente Leusden, SIGHT Landscaping en De Groene Belevenis zijn op zoek naar de beste locaties om Leusden met extra bomen groener te maken. Iedereen kan tot 19 februari een geschikte plek voor een boom aanmelden. De drie partijen bekijken vervolgens of daar tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 14 maart ook daadwerkelijk een boom kan worden geplant. Vorig jaar hebben op die manier twaalf bomen een plek binnen de gemeentegrenzen gekregen.

CRITERIA Inwoners van Leusden, scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en welzijnsorganisaties kennen hun eigen omgeving het best. Zij weten bijvoorbeeld waar een braakliggend veldje, een saai betegeld (school)plein of een groen hoekje is dat nog wel een boom kan gebruiken. Checken of de uitgekozen plek voor een boom voldoet aan de criteria kan op de website www.onzebuitenruimte.nl.

Gevraagd wordt onder meer om met de omwonenden af te stemmen of zij ook graag een boom op de gekozen plek zien. Als dat akkoord is kan een aanvraag vóór 19 februari naar bomen@leusden.nl worden gemaild. Per inwoner, school of organisatie kan één boom/plek worden aangemeld. De gemeente Leusden en SIGHT Landscaping bepalen aan de hand van de criteria of de boom daadwerkelijk geplant kan worden. Zo wordt Leusden op 14 maart een stukje groener, aldus de gemeente.