• Picasa
  • Picasa

Geldzorgen voor scouting Manitoba

LEUSDEN De scoutinggroep Manitoba bestaat inmiddels 70 jaar. In 1957 betrokken zij het huidige onderkomen aan de Dodeweg. De vereniging met zo'n 150 jeugdleden heeft moeite om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen. Een reden om bij de gemeente aan te kloppen voor steun.

Landelijk gezien is de contributie die geheven wordt boven het gemiddelde van alle scoutinggroepen in Nederland. De voorzitter van stichting Manitoba, Maryse Roelofszen, vindt dat vervelend. Ze wil, samen met leiding en bestuur, jongeren van 5 tot 25 jaar een laagdrempelige vrijetijdsbesteding bieden.

Twee jaar geleden kwam Manitoba in het nieuws toen de groep verrast werd met een OZB aanslag die driemaal zo hoog was als een jaar eerder. Ook vroeg de groep destijds aandacht voor het feit dat ze verplicht waren toeristenbelasting af te dragen als leden van scouting bleven overnachten in het clubgebouw.

MISVERSTAND Achteraf bleek de heffing van de hoge OZB te berusten op een misverstand. Jan Overweg, toen nog raadslid, diende een amendement in om een uitzondering te maken voor scouts en hun begeleiders waar het de toeristenbelasting betreft. Het voorstel werd aangenomen en het bestuur van Manitoba was tevreden. Nu blijkt de toeristenbelasting, die moet worden geheven voor schoolkinderen die in het kader van een schoolactiviteit blijven overnachten, een probleem op te leveren.

Manitoba heeft de laatste maanden van dit jaar alles in het werk gesteld om college en raad van Leusden kennis te laten maken met het werk van de scoutinggroep. Raadsleden hebben het groepsonderkomen bezocht en zelfs stokbrood op een houtvuur gemaakt.

Donderdag diende fractievoorzitter Karolien Pouwels (CU/SGP) tijdens de raadsvergadering een motie in die was ondertekend door drie andere partijen. Ze bracht naar voren dat het bestuur van Manitoba voortdurend op zoek is naar hulp en financieringsbronnen. De leiding van de scoutinggroep wil echter vooral bezig zijn met hun eigenlijke werk, het bieden van activiteiten aan kinderen. Karolien Pouwels benadrukte dat naar haar mening Manitoba een belangrijke rol speelt waar het gaat om het participeren van kinderen in de samenleving.

In de motie stellen de indieners dat ze Manitoba graag overeind houden en een sluitende begroting met perspectief voor hen niet meer dan gerechtvaardigd vinden. Het college wordt verzocht met het bestuur van Manitoba in overleg te gaan en met hen naar financiële wegen en/of middelen te zoeken om de organisatie te steunen in haar belangrijke werk voor de Leusdense kinderen.

Behalve de fractie van D66 die vreesde voor een precedentwerking, stemde de raad voor de ingediende motie. Fractievoorzitter Barto Piersma sprak zelfs over ,,Onze scouting, Manitoba". Wethouder Jan Overweg verklaarde geen moeite te hebben met de uitvoering van de motie. Het bestuur van Manitoba kan op korte termijn een uitnodiging om te komen praten tegemoetzien. Of dat ook het gewenste resultaat gaat opleveren voor de scoutinggroep kan de wethouder niet garanderen.

(Het clubgebouw van Scouting Manitoba aan de Dodeweg.)