• Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda

Geldloket nu ook in Leusden

LEUSDEN Wethouder Patrick Kiel gaf vrijdagmorgen het startsein voor een 'Geldloket' in Leusden. Voorheen moesten inwoners van Leusden naar Amersfoort als ze met een consultant van het loket wilde praten. Daar is nu een einde aan gekomen. Elke vrijdagmorgen kan iedereen die met een deskundige van gedachten wil wisselen over zijn of haar financiële situatie nu in het Huis van Leusden terecht. Wel zal er een afspraak gemaakt moeten worden. Aanstaande vrijdag is al volgeboekt.

Frits van Breda

Het Geldloket is een initiatief van de rijksoverheid dat dateert van zes jaar geleden. Het idee was dat alle gemeenten een vraagpunt zouden creëren waar iedereen gratis terecht zou kunnen met vragen over geldzaken. Koningin Maxima opende het eerste Geldloket in Amersfoort. De andere initiatieven in het land zijn inmiddels weer beëindigd. Dat de financiële vraagbaak in een behoefte voorziet blijkt wel uit het aantal bezoekers. Vorig jaar werden er gesprekken gevoerd met ruim 1000 geïnteresseerden, waaronder tientallen inwoners uit Leusden.

,,Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen. Het merendeel denkt geen hulp nodig te hebben", aldus een persbericht van het Nibud in december. Het Geldloket heeft daar het antwoord op. De zeven consulenten, waarvan er één regelmatig naar Leusden komt, kunnen niet alle problemen oplossen. Wel kunnen ze helpen orde te scheppen in de vaak chaotische en problematische financiële situatie waarin mensen soms komen te verkeren. 

,,Landelijk gezien lopen één op de vijf huishoudens risico op probleemschulden", aldus wethouder Kiel. Of dit cijfer ook voor Leusden opgaat is niet bekend. Wel is zeker dat er ook in Leusden huishoudens zijn die moeite hebben om rond te komen. Er kunnen veel oorzaken zijn waardoor men in die situatie komt. Scheidingen, verlies van een baan, kinderen die gaan studeren, hypotheekschuld zijn voorbeelden van situaties waarbij het nuttig is met een deskundige te praten.

Voor veel Leusdenaren bleek de afstand naar Amersfoort te groot om met een consulent te gaan praten. Wethouder Kiel hoopt dat de drempel om naar het Huis van Leusden te komen voor een gesprek kleiner is. ,,Op tijd hulp vragen is altijd verstandig. Voor je het weet is het te laat", zo benadrukt hij. Dat het 'meedenken' van specialisten helemaal gratis is kan een reden zijn om een afspraak te maken.

Hester Frank, directeur van Lariks Zorg en Welzijn, is blij met de komst van een Geldloket in Leusden. Haar organisatie is betrokken bij de schuldhulpverlening, waarin wordt samengewerkt met de Amersfoortse organisatie. Dat welzijn, zorg, financiële vragen en onderwijs nu onder één dak opereren ziet ze als een groot voordeel. De verwachting is dat meer mensen dan voorheen de weg naar het Huis van Leusden zullen weten te vinden.