• Links Rob Berendse (The Connection Company), rechts wethouder Jan Overweg met een rol glasvezelkabel.

    Frits van Breda

Geen snel internet in buitengebied

LEUSDEN Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd er ook in Leusden een coalitieakkoord gesloten. Daarin werd onder meer vastgelegd dat er overal in de gemeente snel internet moest komen. De meeste inwoners kunnen al geruime tijd gebruik maken van de glasvezelkabel die is aangelegd, waardoor ze gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden die internet te bieden heeft. Toch zijn nog altijd 800 huishoudens en bedrijven verstoken van het snelle internet omdat er geen glasvezelkabel in de directe omgeving is aangelegd. De gemeente is, met hulp van een ingestelde 'stuurgroep' nog steeds op zoek naar een betaalbare mogelijkheid om ook in het buitengebied glasvezel aan te bieden. ,,Iedereen wil het, niemand doet het", is tot op heden de conclusie van wethouder Jan Overweg.

Frits van Breda

Zes jaar geleden is er in de Leusdense woonkernen glasvezelkabel aangelegd door het bedrijf Reggefiber, sinds twee jaar een dochter van KPN. Negentig procent van alle Leusdense woningen en bedrijven kregen de mogelijkheid om glasvezel tot in hun woning of bedrijf aan te laten leggen. Het merendeel van de inwoners heeft gebruik gemaakt van de aanbieding die werd gedaan.

,,De vraag naar steeds sneller internet is erg groot", aldus Rob Berendse, algemeen directeur van het Leusdense bedrijf The Connection Company. Samen met Bas van der Veldt (CEO van AFAS) en Ron Verhoeve (directeur Verhoeve Advies) maakt hij deel uit van de stuurgroep die de gemeente adviseert bij het zoeken naar een oplossing. Het gaat al lang niet meer om televisie, telefoneren of een spelletje spelen. ,,Er komt steeds meer bij", zegt specialist Berendse. Een iPad is al helemaal niet bijzonder meer. Thermostaten kunnen dankzij internet op afstand worden bediend. Straks wordt contact met de huisarts door gebruikmaking van een beeldscherm heel normaal.

Toen internet nog in de kinderschoenen stond, was het zenden van berichten met een snelheid van 1 MB heel gewoon. ,,Waarschijnlijk kan het merendeel van de Leusdense inwoners nu beschikken over 40 tot 50 MB", aldus Rob Berendse. In het 'buitengebied' glasvezel aanbieden is tot nu toe een vrijwel onmogelijke zaak gebleken. Wethouder Jan Overweg ziet het als een taak voor de gemeente om te waken over de leefbaarheid buiten de woonkernen. ,,Glasvezel is daar noodzakelijk. Huizen zonder die voorziening blijken slecht verkoopbaar". Met O-gen, een gebiedscoöperatie die zich in de hele regio onder meer inzet voor snel internet, is men niet verder gekomen. Ook deze organisatie is naarstig op zoek naar een bedrijf dat voor een redelijk bedrag glasvezel wil aanleggen. Met een geïnteresseerd bedrijf, CIF, zijn de onderhandelingen afgebroken. Behalve het feit dat het eenmalig om een fors bedrag per aansluiting gaat en gebruikers levenslang minimaal 10,00 euro per maand moeten gaan betalen, is er een andere reden om niet verder te gaan met dit bedrijf. Diensten van de KPN kunnen niet via hun net worden aangeboden omdat ze met dit bedrijf geen overeenkomst hebben.

Dick Wessels, een relatie van de Leusdense Rob Berendse, is via het bedrijf Delta Infratechniek wel bereid om onder redelijke voorwaarden glasvezel in het buitengebied aan te leggen. De plannen liggen op tafel maar hier strandde de voortgang ook op de houding van de KPN, die niet mee wilde helpen in de noodzakelijke investering. De gemeente staat nog steeds met lege handen. ,,Zelf mogen we geen glasvezel aanleggen, maar we geven niet op", aldus de strijdvaardige wethouder Overweg.