• Arnoud J. Spaaij

'Geen reden meer tot ongerustheid'

ACHTERVELD/BARNEVELD De gemeente Leusden nam dinsdagavond de meeste zorgen weg die leefden bij bewoners van nieuwbouwwijk Groot Agteveld in Achterveld. Het zand van de Barneveldse grondverwerker Vink, dat hier is toegepast, bleek in orde. De meeste bewoners gingen gerustgesteld naar huis na een informatieavond in hotel De Roskam.

Arnoud J. Spaaij

De gemeente besloot, na een uitzending van Zembla op 28 november waarin duidelijk werd dat in Achterveld ook zand uit een verdachte partij van Vink was gebruikt, een onderzoek in te laten stellen. Wethouder Erik van Beurden reageerde diezelfde avond nog op het nieuws via sociale media en onmiddellijk erna werd besloten tot een onderzoek. Vastgesteld moest worden of het bericht klopte, waar het zand precies gebruikt was en hoe ernstig de verontreiniging was. Tijdens de bewonersavond maakte Van Beurden in zijn opening gelijk duidelijk dat er geen reden meer is tot ongerustheid.

GEEN RISICO De belangrijkste conclusie van de presentatie die daarop volgde was duidelijk: er is geen risico voor mens en milieu door het van Vink afkomstige gebruikte zand onder straten, stoepen en parkeerplaatsen in de wijk. Het gaat overigens om een klein deel van de wijk. Meer dan de helft van de wijk moet nog gebouwd worden. De aannemer bestelde zo'n 34,5 ton zand, ongeveer 20 kubieke meter, bij Vink. Dit zand is verdeeld over de straten, stoepen en parkeerplekken. Daardoor bleek tijdens het onderzoek in opdracht van de gemeente Leusden dat op diverse diepten monsters moesten worden genomen, zodat zeker kon worden vastgesteld dat het onderzoek werkelijk het zand van Vink betrof en niet van ander al aanwezig zand.

De stoffen die bij de eerste keuring van de partij grond door Vink werden gevonden, met name styreen, HCH en dichloormethaan, werden in dit onderzoek niet aangetroffen. Dat zijn volgens de gemeente Leusden ook stoffen die snel verdampen, waardoor de kans dat deze stoffen nog worden aangetroffen klein is. Wel meldde het bureau dat op een aantal plekken andere stoffen zijn aangetroffen in concentraties boven de zogenoemde achtergrondwaarde.

De bewonersbijeenkomst in de zaal Ons Gebouw werd redelijk bezocht. Iets meer dan de helft van de ongeveer zeventig aanwezigen was bewoner of toekomstig bewoner. De andere bezoekers waren raadsleden, ambtenaren of anderen die bij het onderzoek betrokken waren. Vertegenwoordigers van afvalverwerker Vink uit Barneveld waren er niet.

WAARDEVERMINDERING Niet alle bewoners waren direct gerustgesteld na de uitleg van de gemeente Leusden. Met name de gevreesde waardevermindering van hun huizen die mogelijk ontstaat door de berichten maakte het een en ander los. Van Beurden pikte dit signaal op en wil, samen met projectontwikkelaar Alliantie en Woningstichting Leusden kijken hoe de gemeente daar nog extra aandacht aan kan geven.

Wethouder Van Beurden is niet blij met de kwestie, zo maakte hij duidelijk. Wel toonde hij zich tevreden over de aanpak en de conclusies van het onderzoek. ,,Mijn grootste zorg was toch onmiddellijk, direct na de uitzending van Zembla, het welzijn van de bewoners", zo zei Van Beurden.