• Miriam Maasdam (r) van de provincie Utrecht onthult kringloopkalender samen met Bert van Donselaar.

    Wil Groenhuijsen

Gedeputeerde onthult Kringloopkalender in Leusden

optimaliseren.

De tips zijn verzameld tijdens verschillendekringloopprojecten in Utrecht. De avond over kringlooplandbouw en bodem werd georganiseerd door Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen. Bezoekers konden verschillende workshops bijwonen waarin melkveehouders en gebiedspartners vertelden hoe de tips direct toegepast kunnen worden in de bedrijfsvoering.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam benadrukte: ,,Wat in dit gebied gebeurt is een mooie stap op weg naar circulaire landbouw. Het sluiten van de mineralenkringloop is niet alleen belangrijk voor een toekomstbestendige melkveehouderij, maar ook

voor natuur en samenleving."

In Utrecht Oost en de Gelderse Vallei hebben vanaf 2007 meer dan 200 melkveehouders samen met hun gebiedspartners aan kringloopprojecten gewerkt. In verschillende workshops vertelden melkveehouders en gebiedspartners hoe de opgedane kennis direct toegepast kan worden in de praktijk. Melkveehouder Niek van der Horst liet bijvoorbeeld zien hoe hij tot een optimaal rantsoen komt voor koe, milieu en portemonnee. ,,Een goede inschatting van de werking van mijn eigen

ruwvoer in de pens van de koe is daarbij heel belangrijk. Ik vul aan met enkelvoudige grondstoffen die ik online bestel. Omdat ik nooit meer dan twee weken op voorraad heb, kan ik snel bijsturen als de omstandigheden veranderen" aldus Van der Horst. Zijn kritische collega's waren onder de indruk hoe weinig krachtvoer hij op die manier op zijn bedrijf verbruikt.