• Pixabay

'Gebed nodig tegen onrecht in wereld'

LEUSDEN De Week van Gebed vindt plaats van 21 januari tot en met 28 januari.  Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, voor de stand, het land en de wereld. Ook in Leusden is er gedurende die week een interkerkelijke gebedsbijeenkomst. Door samen te bidden sluiten de deelnemers aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden.

 

,,Nog altijd is er veel onrecht in de samenleving. Ver weg en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig'', aldus de locatie organisatie van de Week van Gebed. De Week van Gebed 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij.

 

Coördinator van de gebedsweek Gerard van Amerongen, voorganger van de Evangelische Gemeente Leusden legt uit: ,,Kerken uit het Caribisch gebied hebben dit jaar de centrale Bijbeltekst uit het lied Mozes aangedragen: Exodus 15 vers 6a Uw (rechter)hand, HEER, ontzagwekkend in kracht. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking door slavernij.

Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen. De menselijke waardigheid, geschapen naar het beeld van God, is opnieuw in gevaar. Armoede, geweld, onrechtvaardigheid, drugsverslaving en pornografie bezorgen mensen veel pijn, verdriet en angst. De rechterhand van God, die het volk Israël uit de slavernij haalde, gaf hoop en moed aan de Israëlieten. Zo geeft God nu hoop aan de christenen van vandaag. Tijdens de Week van Gebed bidden we voor deze onderwerpen. Zodat meer mensen zullen erkennen: Gods rechterhand is ontzagwekkend in kracht.''

 

ALLE GELOVIGEN Van Amerongen vervolgt: ,,Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid; Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.''

 

SAMENWERKENDE KERKEN Net als vorig jaar hebben de kerken in Leusden besloten om mee te doen met de Gebedsweek 2018. De volgende kerken werken hierin samen: De Rooms-Katholieke Kerk, De Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk, de Protestantse Gemeente en de Evangelische Gemeente.

Van Amerongen: ,,Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen uit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden.''

 

Dit jaar echter zal er één gezamenlijke gebedsdienst worden gehouden. Die zal zijn op woensdag 24 januari 2018 va 19.00 uur tot 20.00 uur in de Sint Jozefkerk in Leusden. ,,We nodigen alle christenen in Leusden van harte uit om deze gebedsdienst bij te wonen."