• Lex van Lieshout

GBLT helpt bij bezwaar tegen de WOZ om kosten te besparen

LEUSDEN De gemeente Leusden moest het afgelopen jaar ruim €48.000,- betalen aan onkostenvergoedingen door bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde. Gespecialiseerde bureaus en makelaars maken gratis bezwaar, maar brengen vervolgens bij GBLT en de gemeente een onkostenvergoeding in rekening. GBLT gaat nu burgers advies geven over het indienen van een bezwaarschrift, zodat het burgers het zelf kunnen doen. Dit meldt GBLT in een persbericht.

De bureaus en makelaars maken voor burgers gratis bezwaar tegen de WOZ-waarde, maar het werk van deze bureaus is helemaal niet gratis. Per toegekend bezwaar brengen de makelaars en bureaus namelijk een onkostenvergoeding in rekening bij GBLT die kan oplopen tot wel € 728,-. De kosten die GBLT hiervoor moet maken, worden in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. Leusden moest het afgelopen jaar ruim €48.000,- aan GBLT betalen. Dit bedrag wordt weer verrekend in de OZB tarieven van volgend jaar. Uiteindelijk betalen alle woningeigenaren de rekening.

WOZ-WAARDE Inwoners van Leusden hebben eind februari van GBLT het aanslagbiljet voor de gemeentebelastingen ontvangen, zoals voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB). De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ-waarde van eigen gebouwen of grond. Deze waarde, die op de belastingaanslag vermeld staat, wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Tegen deze WOZ waarde kan bezwaar worden gemaakt. Hier wil GBLT bij helpen. Mensen die van mening zijn dat GBLT een fout heeft gemaakt, kunnen dit eenvoudig via een bezwaarschrift aangeven. Het bezwaarschrift kan via een formulier op de website van GBLT ingevuld worden. Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, past GBLT dat aan.

INFORMATIEAVOND Op woensdag 9 maart tussen 19.00 uur en 20.30 uur zijn medewerkers van GBLT in het gemeentehuis aanwezig om vragen over de WOZ-waarde en het indienen van een bezwaarschrift te beantwoorden. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift ter plekke in te dienen, maar medewerlers kunnen hierover wel adviseren.

Kijk voor meer informatie op www.gblt.nl of neem telefonisch contact met GBLT op via (088) 064 55 55.