• Lex van Lieshout

GBLT helpt bij bezwaar tegen de WOZ

LEUSDEN Eind februari hebben inwoners van de gemeente Leusden van GBLT de aanslag voor de gemeentebelastingen ontvangen, zoals voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB). De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ waarde van het eigendom (gebouw of grond). Deze waarde, die op de belastingaanslag vermeld staat, wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Tegen deze WOZ waarde kan bezwaar worden gemaakt.

Wie van mening is dat GBLT een fout heeft gemaakt, kan dit eenvoudig via een bezwaarschrift aangeven. Het bezwaarschrift is een formulier dat via Mijn Loket op de website van GBLT (www.gblt.nl) ingevuld kan worden met behulp van de DigiD inloggegevens. Als een woningeigenaar aangeeft dat de gegevens met betrekking tot het eigendom niet kloppen, zal de taxateur een en ander eventueel ter plaatse beoordelen en corrigeren. Als blijkt dat een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, past GBLT dat aan.

Op woensdag 25 maart tussen 19.00 uur en 20.30 uur zijn medewerkers van het GBLT in het gemeentehuis aanwezig om vragen over de WOZ-waarde en het indienen van een bezwaarschrift te beantwoorden. Het is niet mogelijk om het bezwaarschrift ter plekke in te dienen, maar zij kunnen hierover wel adviseren.

"WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!" Gespecialiseerde bureaus en makelaars bieden onder deze slogan aan 'gratis' bezwaar te maken. Maar het werk van deze bureaus is volgens de gemeente Leusden helemaal niet gratis.

Per toegekend bezwaar brengen de makelaars en bureaus namelijk een onkostenvergoeding in rekening bij GBLT, die kan oplopen tot wel € 725,

De kosten die GBLT hiervoor moet maken, worden in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. Leusden moet bijvoorbeeld voor het afgelopen jaar ruim € 56.000,- aan GBLT betalen. Dit bedrag wordt weer verrekend in de OZB tarieven van volgend jaar. ,,Uiteindelijk betalen alle woningeigenaren zo de rekening!", meldt de gemeente in een persbericht.

,,Dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken bij GBLT is altijd gratis. GBLT handelt alle bezwaarschriften op dezelfde wijze af, en maakt geen onderscheid tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of dat door een bureau of makelaar wordt ingediend", aldus de gemeente Leusden.

Kijk voor meer informatie op www.gblt.nl of neem telefonisch contact met GBLT op via (088) 064 55 55.

GBLT is per 1 januari 2014 de nieuwe naam van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn dat naar buiten trad met de namen 'Lococensus' en 'Tricijn'.