• Frits Ringers van de IJsbreker

    Foto Rinus van Denderen

Frits Ringers neemt afscheid van De IJsbreker

LEUSDEN Directeur Frits Ringers neemt vrijdag 19 februari afscheid van het jeugd- en jongerencentrum De IJsbreker. Hij is zijn hele leven betrokken geweest bij jeugd en jongeren. ,,Ik heb niet meer de kracht voor weer een nieuwe uitdaging", zo luidt de simpele uitleg van de inmiddels 62-jarige directeur van het jongerencentrum.

Frits van Breda

De gemeente wil dat De IJsbreker en de directe omgeving een plek wordt waar inwoners van 0 tot 100 jaar terecht kunnen. Naast een extra horecavoorziening, mogelijk aan het water, is het streven om het huidige poppodium uit te laten groeien naar een regionale trekpleister voor muziek. Uitgangspunt is daarbij dat het jongerencentrum vanaf 2018 niet meer wordt gesubsidieerd. Frits Ringers ziet voor zichzelf geen plaats meer om die verandering te realiseren.

Frits Ringers kwam al op jonge leeftijd in aanraking met de opvang van jongeren. Thuis waren er altijd pleegkinderen die voor korte of langere tijd opgevangen moesten worden. Zelf heeft hij ook een dochter en is inmiddels grootvader. Opmerkelijk is dat de vrouw, die hij beschouwt als zijn dochter, ooit ook bij hem is blijven wonen omdat de reguliere instanties geen hulp konden bieden. Niet gek dat Frits dus in het jongerenwerk verzeild is geraakt. Na een mislukte studie Nederlands ging hij zonder enige ervaring werken in het Amersfoortse buurthuis Kruiskamp. ,,Een goede leerschool", zegt hij terugblikkend. Het bleek een goede reden geweest te zijn om verder te studeren. Na vier jaar avondstudie kon hij een diploma van de Sociale Academie in ontvangst nemen.

Met het Leusdense jongerenwerk is Frits Ringers in het begin van de jaren tachtig in aanraking gekomen. Voor die tijd was er het rooms-katholieke jongerenwerk in De Til en de protestants-christelijke jeugd kon terecht in hun eigen 'Klaverenblad'. Vanuit de politiek kwam er een beweging op gang die streefde naar 'open jongerenwerk' zonder koppeling aan een levensbeschouwelijke richting. De leegstaande boerderij De Geut, gelegen aan de Zwarteweg bracht uitkomst. Jongeren moesten zelf het pand inrichten en beheren. ,,Goede bedoelingen, maar er zat kop nog staart aan. Boefjes voelden zich aangetrokken tot het centrum", zegt Frits Ringers 35 jaar later. De bar-inkomsten waren lager dan de kosten van de inkoop omdat de gasten nogal eens 'vergaten' af te rekenen. Het dak was bepaald niet waterdicht zodat er elk ogenblik kortsluiting optrad. Geluidsinstallaties werden gestolen. De dochter van Frits was ook betrokken bij De Geut. Het jongerenbestuur vergaderde bij haar thuis. Frits hoorde alleen maar steeds dat het niet goed ging. Op aandringen van zijn dochter werd hij voorzitter van het Algemeen Bestuur. Van 1983 tot 1988 vervulde hij die functie, naast zijn baan in Harderwijk als coördinator van buurthuizen en een activiteitencentrum. In die vijf jaar kwam er meer structuur in De Geut. ,,Elke veertien dagen live muziek, uniek in de regio.''

Volgens Frits Ringers is het aan Evelien Blom, destijds wethouder, te danken dat er één miljoen gulden werd uitgetrokken om te komen tot een professioneel geleid jongerencentrum. Zelf kwam hij in dienst van de gemeente om directeur te worden van de nieuwe organisatie. In september 1993 werd het nieuwe onderkomen dat de naam IJsbreker kreeg, geopend. ,,Het leek de eerste jaren wel een bunker, het moest immers 'hufterproof' zijn, zo had de ervaring geleerd." Tal van Leusdenaren boden hulp door apparatuur en meubilair aan te bieden.

Al een jaar voor de opening vond de eerste 'Puddingpop' plaats, een muziekfestijn dat nog steeds op de jaarlijkse agenda staat. Bekende zangers als Huub van der Lubbe en Raymond van het Groenewoud moesten zich omkleden in een bouwkeet. ,,Het optreden vond plaats in een tent, het was verschrikkelijk weer; er moesten dekzeilen over de keten", weet Frits nog als de dag van gisteren.

Sinds die tijd is er veel gebeurd, dankzij de inzet van veel vrijwilligers en jongeren. Mede door de inzet van de ambulante jongerenwerker kwamen hangplekjongeren naar De IJsbreker. Een flink aantal is inmiddels volwassen, maar helpt nog steeds mee. Frits Ringers heeft, samen met beroepskrachten en vrijwilligers, ongetwijfeld honderden Leusdense jongeren een eigen huis gegeven waar met gelijkgestemden gepraat en gewerkt kon worden.

Als het aan Frits Ringers ligt gaat dat nog steeds door, al ziet hij het somber in. Hij vreest dat de opvang van jongeren straks in kantooruren moet plaatsvinden nu de jeugd- en jongerenzorg een zaak is geworden van Larikslaan2.

foto Ringers: 'Leusden moet trots zijn op deze tent'.