• Win Veen

Filmreeks Leusden niet speciaal voor kerkgangers

LEUSDEN Enkele jaren geleden zocht pastoraal werker Antoinette Bottenberg van de St. Lucasparochie naar een manier om geloof en zingevingsvragen bespreekbaar te houden buiten de kerkmuren. Het gaat om een aanbod voor Leusdenaren die inspiratie en verdieping zoeken maar dat niet (meer) als vanzelf kunnen vinden in het klassieke aanbod van de kerken zoals liturgie en sacramenten. ,,We willen op verschillende manieren kerk-zijn, dorpelingen met elkaar in contact brengen en mensen inspireren. Naast de waardevolle vieringen moeten we ook naar buiten treden, ons niet achter de kerkdeur opsluiten.”

Antoinette zag een mogelijkheid in het medium speelfilms waarin regelmatig ook levensbeschouwelijke aspecten en zingevingsvraagstukken aan de orde komen. Toen zij het idee besprak met dominee Anette Sprotte was deze direct enthousiast en maakten ze er samen een oecumenische activiteit van. Zo ontstond in 2016 de Filmreeks Leusden, aangestuurd door een werkgroepje waarin ook Frank Rieter, parochiaan van de St. Jozefkerk, zitting nam. De ideeën voor een film komen van een lid die zelf een geschikte film heeft gezien, of via een besloten facebookgroep van predikanten en pastores waarop om suggesties kan worden gevraagd. Een trailer kan via internet op een smartphone worden bekeken. Als het wat lijkt wordt een dvd van de film besteld en door de leden van de werkgroep bekeken. Als de keuze definitief is wordt de licentie aangevraagd. De film wordt op een groot doek vertoond, twee keer in het najaar en twee keer na Nieuwjaar en per toerbeurt in de Marcuskerk en De Kom.

ZINGEVING De thematiek van de films is niet speciaal religieus, maar er zitten altijd aspecten van levensbeschouwelijke aard in. ,,Zingeving is het sleutelwoord. Het zijn films die uitnodigen tot een ontmoeting en een gedachtewisseling achteraf. Dat is zeer waardevol en daarmee ook een vorm van kerkopbouw. De lengte en de impact van de film bepalen in zekere mate hoeveel mensen hier gebruik van maken want napraten is natuurlijk niet verplicht." Maar hoe dan ook “soms heeft de inhoud zoveel impact gehad dat je vol gedachten naar huis gaat”. De reactie van de bezoekers is positief. “Ik ben heel enthousiast over het filmaanbod en hoop dat we dit concept kunnen doorzetten in Leusden!” Vaak werd de film Lion genoemd. ”Er zat zoveel in wat tot gesprekstof kon leiden”. “Voor mij de meest aangrijpende film. Heel mooi hoe iemand op zoek gaat naar zijn roots en zo weer “heel ”wordt”.

Ook The Way werd een paar maal genoemd. Een oogarts uit Californië krijgt op een dag bericht vanuit Frankrijk dat zijn zoon bij een storm in de Pyreneeën is omgekomen. Hoewel de relatie tussen hen nooit echt goed was, besluit de vader naar Frankrijk te reizen, waar hij ontdekt dat zijn zoon was begonnen met de pelgrimsroute naar Santiago. Hij besluit zelf de route uit te lopen.


Een van de bezoekers: ,,Dit bracht mij terug naar een gesprek tijdens een vakantie met een Belgisch echtpaar waarvan de dochter uit het leven is gestapt. De ouders hebben de reis gemaakt naar aanleiding van een reisdagboek dat deze dochter schreef om toch maar zo dicht mogelijk nog bij haar te zijn“

Antoinette constateert dat een thema van de film soms zo aansluit bij een eigen ervaring dat er behoefte is aan een persoonlijk gesprek. En dan ben je bezig met pastoraat buiten de kerkmuren.

GRATIS TOEGANG De meeste bezoekers zijn al wat ouder en vaak toch wel bij de kerk betrokken, ook hier voorziet het in een behoefte, maar iedereen is welkom. De toegang is gratis maar gezien de zaalruimte moet je je wel tevoren opgeven. Het komende seizoen zullen verschillen tussen landen en culturen centraal staan.