• Frits van Breda
  • Frits van Breda

Files op Hamersveldseweg

LEUSDEN De reconstructie van de Groene Zoom is de oorzaak van ongebruikelijke files in het hart van Leusden. Tijdens de avondspits staat de Hamersveldseweg tussen de Burgemeester de Beaufortweg en de Noorderinslag vol met auto's. Het duurt bijna een kwartier voordat het verkeerslicht gepasseerd kan worden. Fietsers zien zich genoodzaakt om over het trottoir te rijden omdat de fietsstrook bezet is door auto's.

Frits van Breda

De overlast is voorlopig nog niet te einde. De Groene Zoom blijft tussen de Noorderinslag en de Beaufortweg tot vrijdag 21 september 17.00 uur voor al het gemotoriseerd gesloten. De afsluiting, die vanaf maandag van kracht is, brengt voor automobilisten soms problemen met zich mee. Vrachtwagenchauffeurs die gewend zijn over de Groene Zoom naar de A28 te rijden worden bij de afzetting gedwongen over de Heiligenbergerweg richting Amersfoort te rijden of rechtsaf richting Leusden. Vooral de buitenlandse vrachtrijders komen daarbij in de problemen.

Na 21 september is volgens de planning de Groene Zoom weer voor al het verkeer geopend. Komende vanaf de Beaufortweg is er voor het verkeer richting Amersfoort dan een aparte rijstrook beschikbaar. De verwachting is dat de doorstroming van het verkeer op het betreffende kruispunt dan drastisch is verbeterd.