• Foto: Christine Schut/BDU

Fietspad langs Valleikanaal langer afgesloten

LEUSDEN Het fietspad langs het Valleikanaal, het Jaagpad, blijft tot eind december 2017 afgesloten. Tussen de Asschatterweg en het Krakhorsterverlaat (bij Valleipark) vinden werkzaamheden aan de oever plaats die enkele weken langer duren dan was voorzien. Voor fietsers is een tijdelijke omleidingsroute ingesteld. Buiten werktijden is het Jaagpad weer toegankelijk voor fietsers.

Waterschap Vallei en Veluwe vervangt de bestaande oeverbescherming In het Valleikanaal, ten noorden van stuw Asschat in Leusden. Dit is nodig om uitslijting van de oevers te voorkomen. De nieuwe oeverbescherming bestaat uit planken over een lengte van 375 meter.