• Foto Rinus van Denderen

Feestelijk moment bij Huis van Leusden in aanbouw

LEUSDEN De bouw van het 'Huis van Leusden' vordert gestaag. Aan het eind van het jaar zullen de bouwers het hoogste punt bereiken. Een jaar later hoopt het gemeentelijk apparaat haar intrek te nemen in het gebouw.

Frits van Breda

Donderdagmiddag kwamen genodigden, waaronder toekomstige bewoners en omwonenden, naar de bouwplaats voor een feestelijke bijeenkomst. Niet om, zoals vaak gebruikelijk is, de eerste steenlegging bij te wonen maar om te horen wie de winnaar was geworden van de dichtwedstrijd met het onderwerp 'Huis van Leusden'.

Uit de zestien ingezonden gedichten was die van de heer Jack Leeger als beste beoordeeld. Hij noemde de opdracht een uitdaging. ,,In maximaal acht regels moest het gedicht uitdrukking geven aan de centrale functie en het sociale gebeuren van het gebouw in onze gemeenschap."

Het uitverkoren gedicht wordt op een later moment in de gevel van het Huis van Leusden gegraveerd.

Inmiddels is de parkeergarage onder het gebouw al dicht en is de plaats van de toekomstige raadzaal ook al gemarkeerd. Wie nog belangstelling heeft voor een appartement in het Huis van Leusden moet er snel bij zijn, van de dertig te bouwen appartementen zijn en slechts twee nog niet verkocht. Dat er door de samenwerking van de Woningstichting Leusden en Abrona ook zorgwoningen in het complex gerealiseerd worden, werd tijdens de feestelijke bijeenkomst erg duidelijk. Veel toekomstige bewoners waren naar de bouwplaats gekomen om te zien waar ze straks gaan wonen. Het Huis van Leusden gaat ook huisvesting bieden aan de medewerkers van Larikslaan2. En het overkoepelende bestuur van de meeste Leusdense scholen krijgt ook een eigen ruimte.

OPENBARE RUIMTE Over de inrichting van de ruimte voor en om het Huis van Leusden is inmiddels meer duidelijkheid. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het schetsontwerp dat van kracht is voor de hele openbare ruimte van winkelcentrum Hamershof. Dit betekent dat er één kwaliteitsniveau ontstaat met betrekking tot de bestrating van het gehele centrum. In totaal worden de kosten voor de gemeente begroot op 5,7 miljoen euro. Als voorwaarde werd gesteld dat de vereniging van eigenaren van de winkel en bedrijfspanden en de VVE van woningen ook zouden bijdragen door onder meer de gevels aan te passen. Omdat de VVE van de winkelpanden het niet eens is geworden over een eigen voorstel dat op tafel lag, wordt naarstig gezocht naar een oplossing om uit de impasse te komen.

EIGENAREN De raad wacht een definitieve beslissing van de eigenaren af voordat een besluit wordt genomen over de bijdrage van de gemeente in de kosten van de renovatie. Een uitzondering wordt gemaakt voor de eerste fase waarbij 't Erf en de verkeersvoorzieningen rond het Huis van Leusden aangepakt moeten worden. De gemeenteraad heeft een uitvoeringskrediet van ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze eerste fase te realiseren. Wel moet de gemeente zich daarbij beperken tot de aanschaf van de natuurstenen bestrating en elementen tot het moment dat men het eens is geworden met alle andere betrokken partijen. ,,Eerst de wanden, dan de vloer", zo maakt wethouder Dragt duidelijk waarom de gemeente niet begint met de bestrating van het hele gehele Hamershofgebied.

De wethouder is blij met het besluit van de gemeenteraad dat het mogelijk maakt om in ieder geval verder te gaan met het opknappen van het gebied rondom het Huis van Leusden. Dat er nog geen stappen genomen kunnen worden om de gehele Hamershof te renoveren, betreurt hij. Toch heeft hij er het volste vertrouwen in dat alle betrokken partijen het met elkaar eens worden. Alleen als de eigenaren helemaal niet meewerken ontstaat er een nieuwe situatie. ,,We zijn dan genoodzaakt met een 'uitgekleed' plan te komen", aldus Albert Dragt.

Het winnende gedicht:

Wees geen voorbijganger…

Daar,

waar wij elkaar treffen.

Dit,

Huis van Leusden

is een bron,

van

en voor ons samen!