• Foto Van Denderen

Externe procesbegeleider voor toekomstplan De IJsbreker

LEUSDEN De veranderingen in de jeugdzorg hebben volgens het college van B&W ook gevolgen voor het Jeugd- en Jongerenwerk. Het college is hierover in gesprek met het bestuur van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk (SJJ). Het bestuur en het college gaan samen onderzoeken op welke wijze het gebouw De IJsbreker zich kan ontwikkelen van een jeugd- en jongerencentrum tot een cultureel activiteitencentrum voor jong en oud (0-100) met bijzondere aandacht voor een aanbod aan kwetsbare jongeren en ouderen.

Een deel van de taken, te weten preventieve jeugdzorg, gaat naar Larikslaan 2. SJJ wordt hierbij ondersteund door twee externe, lokale adviseurs. Aan het eind van het jaar wordt een rapportage opgeleverd waarin inzichtelijk moet worden welke concrete mogelijkheden er zijn voor inhoudelijke vernieuwing, met welke partners en wat dit bekent voor de exploitatie van De IJsbreker. Het toekomstplan voor De IJsbreker wordt, in aanwezigheid van de onderzoekers, aan inwoners gepresenteerd tijdens een nog nader te bepalen 'Avond van Leusden'.

Aan de hand van het toekomstplan maakt het college nieuwe subsidie-afspraken met de SJJ voor de periode vanaf 1 januari 2016.

(Archieffoto).