Externe adviseur aan de slag met fusie Larikslaan2 en Welzijn Leusden

LEUSDEN - De gemeente Leusden heeft na een aanbestedingsprocedure een extern adviseur van bureau Human Connection in de arm genomen om de samenvoeging van Larikslaan2 en Welzijn Leusden te begeleiden. Naar verwachting is dit proces op 1 april afgerond.

Het bestuur van Welzijn Leusden is in december 2014 afgetreden. Het bestuur van Larikslaan2 heeft haar taken overgenomen. De gemeente heeft het bestuur geadviseerd een extern adviseur aan te trekken om het proces om tot één organisatie te komen te begeleiden.

Daarop heeft het bestuur van Larikslaan2 de gemeente verzocht om als opdrachtgever op te treden, zodatde onafhankelijkheid van de adviseur ten opzichte van Larikslaan2/Welzijn Leusden gewaarborgd zou zijn.

Naar verwachting is het samenwerkingsproces op 1 april 2015 afgerond.