• Jongeren uit Leusden bezochten Moldavië.

    PGL

Marcuskerk organiseert wijnproeverij

LEUSDEN De deuren van de Marcuskerk staan op donderdag 14 november wijd open voor een ongebruikelijke avond. De kerk wordt omgetoverd tot een Oost-Europees dorpsplein, een vrolijk terras om elkaar te ontmoeten en wijn te proeven. Veelbelovende wijn uit een - voor velen - onbekend wijnland: Moldavië.

Rijk van Laar is één van de initiatiefnemers. ,,Het idee is deze zomer opgekomen, tijdens een gemeentereis in Moldavië. Sinds vorig jaar zijn we als Protestantse gemeente Leusden actief betrokken bij een project van Kerk in Actie in het noorden van Moldavië. Afgelopen zomer hebben we hen een bezoek gebracht. Een reis vol indrukken. We zagen de problemen van het land, maar ook veel mooie dingen, waaronder de heerlijke wijn. En zo ontstond het plan om Leusden met die wijnen bekend te maken."

Achtertuin Rijk van Laar is binnen de Protestantse gemeente actief binnen de werkgroep ‘Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking’, die als taak heeft de aandacht van de gemeente te richten op de nood van ‘de naaste ver weg’. Het gaat daarbij om financiële steun, maar de werkgroep wil meer bereiken en de Leusdense gemeenteleden actief betrekken bij de projecten waarvoor geld wordt ingezameld. ,,We hebben gekozen voor een project in Europa. Zo’n project ligt dichtbij, je kunt er zó naartoe reizen. Dat maakt het makkelijker om je ermee te verbinden. Het werd een project in Moldavië, het armste land van Europa, een ontwikkelingsland in onze achtertuin. In de dorpen wonen alleen ouderen en jongeren. Mensen die kunnen werken trekken weg, meestal naar het buitenland. Kinderen wonen daarom bij hun grootouders, of - als ze iets groter zijn - alleen. Veel ouderen zijn ook alleen, die hebben niemand."

Moldavië, het armste land van Europa, een ontwikkelingsland in onze achtertuinONTMOETING Voortvarend ging de werkgroep met het project aan de slag. Op verschillende manieren werd het onder de aandacht gebracht: door erover te vertellen in de kerkdienst, erover te schrijven in het kerkblad, door te collecteren, kaarsen te verkopen én door de gemeentereis deze zomer. ,,We zijn er met een groep ongeveer een week geweest, jongeren en ouderen. De jongeren gingen met jongeren van daar mee op zomerkamp, de anderen werden verdeeld over twee dorpen. We hebben praktische hulp geboden: schilderen, groenten inmaken voor de winter, voedselpakketten uitdelen. De ontmoetingen die we hadden hebben indruk op me gemaakt. Wat we brachten was belangrijk, maar nog belangrijker was dat we kwámen. Dat mensen moeite doen om uit een ver land (velen wisten niet waar Nederland lag) te komen om hen te ontmoeten en hun verhaal te horen. Dan heb je weinig gemeenschappelijks aan taal, maar een omhelzing en een blik in de ogen, dat zegt veel meer dan woorden."

INSPIRATIE De betrokkenheid bij het project snijdt aan twee kanten: er wordt hulp geboden, maar de Leusdenaren worden zelf geïnspireerd en bemoedigd. ,,De plaatselijke kerken zetten projecten op waarbij jongeren hulp bieden aan ouderen, die niemand anders hebben. Ze bezoeken de mensen thuis, maar organiseren ook andere ontmoetingen. Zo is er een overkapping gemaakt, een soort overdekt terras. Daar wordt af en toe een maaltijd gekookt, waarvoor de mensen worden uitgenodigd. Het is een manier waarop de kerk zichtbaar wordt, niet alleen op zondagmorgen, maar ook door er te zijn voor mensen die het nodig hebben." Op zo’n manier kerk zijn buiten de kerkmuren, dat wil de kerk in Leusden ook. De drempel overgaan, nieuwe dingen proberen, er zijn voor anderen.

WIJN Om geld in te zamelen is er donderdag 14 november een wijnproeverij. ,,Veel mensen weten niet dat er in Moldavië wijn wordt gemaakt, maar de condities daar zijn heel goed. Verschillende wijnen hebben medailles behaald bij internationale proeverijen. In Leusden zijn er zo’n twintig te proeven. Aan het eind van de avond kunnen die natuurlijk gekocht of besteld worden."

Marcuskerk, 14 november, 20.00 uur, toegang 5 euro.