• Foto Rinus van Denderen

Enthousiasme over Afas Swim Experience

LEUSDEN Het traditionele schoolzwemmen waarbij kinderen in de gelegenheid werden gesteld een diploma te behalen is al enkele jaren geleden afgeschaft. Het merendeel van de kinderen bleek al het diploma A of B behaald te hebben en voor de gemeente betrof het een flinke uitgavenpost. Sinds een jaar gaan kinderen van vrijwel alle Leusdense basisscholen uit de groepen 5 tot en met 8 weer regelmatig naar zwembad Octopus. Niet om een diploma te halen maar om op een geheel nieuwe manier ervaring op te doen in het water. In deze wintermaanden wordt speciaal aandacht gegeven aan bevroren sloten en vijvers. Wat te doen als je door het ijs zakt en hoe kom je weer aan de kant?

Frits van Breda

Gerard Onink is al geruime tijd bedrijfsleider van zwembad Octopus. Mede op zijn initiatief gaan de schoolkinderen weer klassikaal zwemmen. Oefenen voor een zwemdiploma is niet meer aan de orde. Van de 350 kinderen die dit seizoen voor het eerst mee mogen doen hebben er zeven geen diploma. Toch kunnen deze kinderen meedoen. Voorzien van zwembandjes doen zij (onder speciaal toezicht) met hun klasgenoten mee. Wel wordt de ouders geadviseerd om hun kind reguliere zwemlessen te laten volgen. Als dat om financiële redenen niet mogelijk is kan een beroep gedaan worden op het Jeugdfonds Stichting de Boom via Larikslaan2.

Dat de leerlingen van de Leusdense scholen al sinds een jaar weer regelmatig naar het zwembad gaan is mede te danken aan de inspanning van wethouder Albert Dragt. Samen met bedrijfsleider Onink en de directeur van het SRO, beheerder en exploitant van het zwembad, bracht het drietal een bezoek aan AFAS. De vraag was of het bedrijf wilde bijdragen om het schoolzwemmen weer mogelijk te maken. Marketing directeur Martijn Delahaye bleek direct enthousiast en hielp mee om meer sponsors te vinden. Dat laatste is gelukt. Tien Leusdense bedrijven bleken bereid een bijdrage te leveren. Gezamenlijk garandeerden ze dat ze minstens drie jaar lang mee wilden werken. Het vervoer naar het zwembad, voorheen een zaak van de gemeente, regelen de scholen zelf. De sponsors staan garant voor de personeelskosten van Octopus. De SRO draait op voor de overige kosten. Onink rekent er op dat de sponsors ook na drie jaar willen bijdragen aan het sportieve spektakel.

Na een jaar blijkt het initiatief, dat de naam AFAS Swim Experience kreeg, een doorslaand succes te zijn. Kinderen, maar ook ouders en leerkrachten complimenteren de medewerkers van Octopus voor het initiatief en hun inzet. ,,Ook het zwembadpersoneel is super enthousiast", aldus de bedrijfsleider. Sinds de herfst doen 350 kinderen, die naar groep 5 zijn overgegaan, voor het eerste mee aan de Swim Experience. Zij leren ook wat ze moeten doen als ze met regenkleding, laarzen en regenbroek in het water terechtkomen. Deze maand staat het gevaar van het door het ijs zakken centraal. Als het wat mooier weer wordt leren de scholieren wat ze moeten doen als hun rubberbootje onverwachts omslaat.