• BDU Media archief

Enquête SMBL: 'Wijzigen busroutes groot probleem veel Leusdenaren'

LEUSDEN De Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden (SMBL) is in gesprek met de gemeente over de problematiek van de buslijnen. De gemeente heeft zelf geen directe invloed op de buslijnen en kan niet voorkomen dat half december de nieuwe buslijnen in gaan. ,,Maar de gemeente voelt zich wel verantwoordelijk voor de kwetsbare inwoners, die nu regelmatige met lijn 77 of 78 reizen en geen alternatief hebben", meldt de belangengroep.

Om meer zicht op de door inwoners van Leusden verwachte problemen te krijgen heeft SMBL een enquête gehouden waarop door 266 mensen gereageerd is. Het hele rapport hierover kan worden opgevraagd via bus@voorleusden.nl.

CIJFERS Enkele resultaten van de enquête zijn onder meer dat mensen met een beperking zijn sterker afhankelijk van het openbaar vervoer dan mensen zonder beperking. Mensen met en mensen zonder beperking verschillen niet veel in het aantal keren dat zij de bus gebruiken.

Zo'n 88 procent van de respondenten geeft aan minder (61 procent) of niet meer (27 procent) met de bus te gaan. Van alle respondenten geeft 20 procent aan meer thuis te blijven. Voor de mensen met een beperking hakt het wegvallen van de buslijn er meer in: Van de respondenten met een beperking geeft 44 procent aan meer thuis te blijven.

Van alle respondenten verwacht 84 procent geen gebruik te zullen maken van de buurtbus. Van de mensen met een beperking verwacht 77 procent geen gebruik te zullen maken van de buurtbus.

Alle respondenten vinden de routewijziging vervelend: 9 procent onoverkomelijk, 77 procent zeer vervelend, 14 procent beetje vervelend.

,,De eerste conclusie is dat het wijzigen van de busroutes een groot probleem is voor veel Leusdenaren, vooral voor mensen met een beperking", schijft Anne van den Dool namens de SMBL.

AANBEVELINGEN ,,Het is daarom goed alles in het werk te stellen om de route van de huidige lijn 77 te handhaven. Mocht dat niet mogelijk zijn dan is het goed de mensen te informeren over de wijziging en de argumenten die tot deze wijziging hebben geleid; de genoemde varianten te bestuderen om te zien of daar zinvolle opties bij zitten die bij de eerst mogelijke aanpassing van de busroutes kunnen worden uitgevoerd", staat in het rapport.

Het is bovendien goed dat: 'voor mensen met een beperking goede vervoersalternatieven georganiseerd worden; met de concessiehouder wordt ingegaan dat in het eerste jaar zorgvuldig door een onafhankelijke instantie wordt nagegaan hoe de mensen in het zuidelijk deel van Leusden Centrum de wijziging daadwerkelijk ervaren en dat deze evaluatie van ervaringen tot wijziging van de route zal kunnen leiden.'

,,Een tweede conclusie is dat, ondanks mooie woorden, voor een deel van de burgers de mogelijkheden om volwaardig te functioneren in deze maatschappij weer worden beperkt. Het verdient daarom aanbeveling dat het 'Inclusief Beleid' nadrukkelijker dan nu, in het beleid van provincie Utrecht en gemeente Leusden wordt opgenomen", staat te lezen op voorleusden.nl.

HANDTEKENINGEN SMBL gaat samen met de SP, die ruim 2.500 handtekeningen verzamelde, nog in overleg met de gedeputeerde van de provincie om onze problemen voor te leggen. En overleggen met de gemeente over maatregelen om de negatieve gevolgen zo veel mogelijk te beperken. De gemeente beraadt zich nog over de mogelijke oplossingen en de manier waarop ze met de getroffenen in contact kan en wil komen.

Wie problemen ervaart, kan met het onderwerp 'ik heb een buslijn probleem' mailen naar bus@voorleusden.nl.