• Zonnepanelen Volksbelang

Energie-coöperatie Vallei-Zon Leusden in oprichting

LEUSDEN Voor Leusdenaren die graag een bijdrage willen leveren aan het opwekken van echte groene stroom in eigen dorp en hun energierekening willen verlagen, komt er een nieuwe Leusdense energiecoöperatie. Dit omdat niet iedereen zonnepanelen op eigen dak kan of wil plaatsen, soms uit praktische, technische of esthetische overwegingen.

Leusdenaren Jaap Ketel en Piet van der Horn zijn de oprichters van de coöperatie Vallei-Zon Leusden. Deze coöperatie wil zonnepanelen plaatsen op geschikte locaties beschikbaar gesteld door derde partijen. Dit kunnen zijn: landeigenaren, eigenaren van gebouwen en overige constructies geschikt voor het plaatsen van deze panelen. Met deze partijen worden dan meerjarige contracten afgesloten voor het plaatsen en in stand houden van de zonnepanelen en bijbehorende installaties voor het opwekken van elektrische energie.

Vallei-Zon Leusden wil een coöperatief samenwerkingsverband zijn van betrokken en energiebewuste Leusdenaren. Samen willen zij zonder winstbejag zonne-energieprojecten initiëren, realiseren en exploiteren waarmee Leusdenaren hun eigen duurzame energie kunnen produceren. Het uitgangspunt is dat de leden van de coöperatie de zelf opgewekte energie salderen tegen hun bestaande energiegebruik. Zo kunnen zij niet alleen echte duurzame energie opwekken, maar daarmee ook hun energierekening met 20 tot 40 procent verlagen.

INFORMATIEAVOND Een aantal Leusdenaren is reeds benaderd om deel te nemen in deze lokale coöperatie. Donderdagavond 7 juli om 20.00 uur is er in de kleine zaal van de Korf een informatieavond waar Vallei-Zon Leusden haar plannen zal toelichten en vragen beantwoorden.

Leusdenaren die mee willen doen of genoemde aanpak aanspreekt, kunnen zich ook melden via de website www.valleizon.nl of een email sturen naar info@valleizon.nl.