Elektriciteitswinst op parkeerdekken in Leusden

LEUSDEN Tijdens de Dag van de Duurzaamheid, vrijdag 9 oktober, wordt in aanwezigheid van wethouder Jan Overweg de nieuwe energiezuinige LED verlichting in de parkeerdekken in De Hamershof opgeleverd. De standaard TL-buizen op de twee onderdekken zijn vervangen door energiezuinige LED-tubes. Doordat de armaturen behouden konden blijven waren er geen extra investeringen nodig. Binnenkort wordt de verlichting van het bovendek naast het politiebureau vervangen. Door deze aanpassingen verbruikt de verlichting van de parkeerdekken tweederde minder elektriciteit. Dit is bijna evenveel als het verbruik van acht Leusdense huishoudens. Jaarlijks levert dit een besparing van € 3.700 op. De oude bolverlichting zorgde niet alleen voor verlichting van de parkeerdekken, maar ook van de hele omgeving. De nieuwe verlichting is naar beneden gericht, waardoor de omgeving niet onnodig wordt verlicht. Hiermee draagt de gemeente ook bij aan het beperken van lichthinder.

De parkeerdekken staan niet op zich zelf. De gemeente werkt ook aan het verduurzamen van het gemeentehuis, het zwembad, de basisscholen, sportaccommodaties en openbare verlichting. Ook worden de constructies van daken van gemeentelijke panden onderzocht op de mogelijkheid van zonnepanelen.

De gemeentelijke organisatie gebruikt groene stroom van Nederlandse wind. Naast de gebouwen maken ook de openbare verlichting en de pompen en gemalen van het riool gebruik hiervan. De uitstoot van CO2 afkomstig van aardgasverbruik wordt gecompenseerd met CO2 certificaten.