• JDWA
  • JDWA

Eigenaren doen mee aan renovatie Hamershof

LEUSDEN Na 8 jaar vergaderen en discussiëren zijn de eigenaren van bedrijfspanden in de Hamershof het met elkaar eens geworden. Een jaar geleden stemde de overgrote meerderheid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) tegen de voorstellen die op tafel lagen. De 48 betrokken eigenaren vonden een bedrag van € 2,6 miljoen te veel voor het renoveren van de buitengevels. Er werd een nieuwe 'renovatiecommissie' onder leiding van Jeroen ten Hacken samengesteld die de vastgelopen besprekingen weer vlot moest trekken. Haast was geboden omdat de gemeente alleen mee wilde werken aan de renovatie van de Hamershof als ook de bewoners en eigenaren zouden bijdragen aan de opknapbeurt.

Frits van Breda

René Roof, eigenaar van de modezaken Melody en Symphony, is één van de ondernemers die een eigen pand bezitten. Hij was één van de eigenaren die niets zagen in de plannen die vorig jaar gepresenteerd werden. Hij was bereid om mee te werken aan een oplossing. Als lid van de nieuwe renovatiecommissie is hij nauw betrokken geweest bij de plannen die nu worden uitgevoerd. "We zijn trots op het resultaat waarover het overgrote deel van de betrokkenen het eens is geworden". Hij is blij dat de kosten ruim een miljoen lager zullen uitvallen dan aanvankelijk was begroot.

De gemeente Leusden heeft op 3 oktober het startsein gegeven voor de renovatie van pleinen en straten, inclusief het dempen van de Kooikersgracht. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. De planning is dat het geheel in 2020 wordt opgeleverd. De VvE van bedrijfs- en winkelpanden start op 22 oktober met de complete facelift van de panden. Op 't Erf wordt begonnen met het verwijderen van bestaande luifels en gevels. Het aanzicht van de winkels wordt uniform. De panden krijgen een fraaie, eigentijdse, warme uitstraling. "Maar er blijft ruimte voor een eigen identiteit" aldus Ten Hacken.

Wellicht zal het straks opvallen dat niet alle panden een zelfde uitstraling hebben. De renovatie betreft alleen het oudste deel van het winkelcentrum. Bij ingewijden bekend als het H-blok. De bibliotheek, AH en Hema zijn later tot stand gekomen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Jumbo, RuVis, Sastre en de BONI. De eigenaren van deze panden zijn geen lid van de eerdergenoemde VvE. Er is inmiddels overleg om te komen tot een meer uniforme uitstraling van het gehele winkelcentrum.

Met het vrijwel unanieme besluit van de eigenaren en de medewerking van de winkeliers en bewoners is er een einde gekomen aan een jarenlange discussie over de toekomst van de Hamershof. Dat er de komende tijd sprake zal zijn van overlast voor bezoekers is duidelijk.

Inmiddels is een deel van 't Erf afgesloten maar blijft toegankelijk voor voetgangers. Fietsers en gemotoriseerd verkeer zullen moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie en de blokkades die af en toe nodig zullen zijn. Aan de Vereniging van Eigenaren zal het niet liggen. De renovatie van de gevels aan 't Erf zal naar verwachting eind van het jaar afgerond zijn. Volgend jaar worden de overige gevels van het winkelcentrum voorzien van nieuwe gevels.