• Foto Van Denderen

Eerste stap opknapbeurt Hamershof

LEUSDEN Vijf jaar lang wordt er al gepraat over de, wat wordt genoemd, revitalisering van het winkelcentrum De Hamershof. Definitieve beslissingen zijn er nog niet genomen. Het blijkt geen gemakkelijke zaak om met alle betrokkenen, eigenaren, winkeliers, bewoners en gemeente tot een gemeenschappelijke visie te komen.

Frits van Breda

De eigenaren van de winkelpanden die 35 jaar geleden werden gebouwd zijn lid van de Vereniging van Eigenaren (VVE). De leden, samen eigenaar van 50 winkelpanden, besloten niet langer te wachten. Een commissie kreeg de opdracht om met een voorstel te komen. Het resultaat werd vrijdagmiddag zichtbaar.

Wethouder Albert Dragt onthulde een voorbeeld van het mogelijk nieuwe uiterlijk van de winkelpanden. Aan de zijgevel van M&S Mode op de hoek van Komenij en Kooikersgracht is vanaf nu te zien hoe de VVE verder wil gaan met het opknappen van het winkelcentrum.

Architect Johan de Wachter heeft zijn visie voor de Hamershof al vijf jaar geleden naar voren gebracht. Pas de laatste twee jaar wordt er weer concreet naar zijn plannen gekeken. Zijn voorstellen betreffen geen ingrijpende verbouwingen maar alleen het verfraaien van de winkels en bovenliggende woningen door het aanbrengen van nieuwe 'bekleding'.

Of het voorstel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd hangt af van wat de leden van de VVE en de bewoners er van vinden. Als de ledenvergadering een positief besluit neemt kunnen de werkzaamheden aanvangen. Inmiddels heeft de gemeente dezelfde architect ingeschakeld om met een voorstel te komen voor de bestrating, terrassen, groen, meubilair in een opgeknapt centrum. Als het aan wethouder Dragt ligt wordt er direct begonnen, met het deel waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zodra de buitengevels zijn aangepast. "Eerst de gevels, dan de vloer" hield hij de aanwezige belangstellenden voor.

Voordat de wethouder zijn toezegging kan nakomen zal de gemeenteraad akkoord moeten gaan met het beschikbaar stellen van de benodigde financiën. Ook zal er gekeken worden naar de hele infrastructuur van het winkelcentrum en de directe omgeving.

Als het aan de winkeliers ligt wordt de huidige Kooikersgracht gedempt of 'overkluisd'.

Geïnteresseerden konden op grote afbeeldingen zien hoe dat er dan naar de mening van de architect uit kan zien. Of het verdwijnen van de Kooikersgracht ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. De gemeente laat het van winkeliers, eigenaren en bewoners afhangen wat er gaat gebeuren met de gracht. Ook de benodigde financiën spelen daarbij een rol. Als het aan het bestuur van de VVE ligt wordt er volgend jaar gestart met de opknapbeurt van de Hamershof. Het gaat dan wel alleen om de winkels tussen 't Plein, 't Erf, Hamersveldseweg en Smidse. De eigenaren van panden waarin bijvoorbeeld Albert Heijn, Hema, en Jumbo gehuisvest zijn geen lid van de VVE. Met hen wordt overleg gevoerd of ze mee willen doen aan de revitaliseringsplannen.