• Foto Van Denderen
  • Foto Van Denderen
  • Foto Van Denderen
  • Foto Van Denderen

Eerste stap naar 'Huis van Leusden'

LEUSDEN De eerste zichtbare stap naar het nieuwe 'Huis van Leusden' werd donderdagmorgen 28 januari gezet. Besturen van VOILA (Verschillend Onderwijs in Leusden) en Larikslaan 2 tekenden een intentieovereenkomst met wethouder Jan Overweg voor de gezamenlijke huisvesting in het nieuw te bouwen gemeentehuis. Daarna waren ze er getuige van hoe de ruim twintig jaar oude 'Boom der Eenheid' voor het gemeentehuis werd weggehaald om ruimte te maken voor de toekomstige nieuwbouw.

Frits van Breda

Hester Frank (directeur Larixlaan2), Gerrit-Jan Weiler en Wichert Eikelenboom beiden bestuurslid van VOILA, legden met hun handtekening vast dat hun organisaties in de toekomst gaan verhuizen naar een nieuw gebouw op de plaats van het huidige gemeentehuis. Wethouder Jan Overweg hoopt dat ook de woningstichting mee wil gaan doen, zodat het publiek straks op één locatie terecht kan met vragen over wonen, zorg, welzijn en vergunningen.

Het bestuur van VOILA is nu al verhuisd naar het gemeentehuis. De locatie waar ze voorheen gevestigd was aan de Berkelwijk wordt binnenkort in gebruik genomen door 'Taalschool Voila'. Op deze school wordt vanaf 1 maart les gegeven aan kinderen van vluchtelingen. Het heeft geen enkele moeite gekost om leerkrachten te vinden die les willen gaan geven op deze school. ,,Er moesten zelfs leerkrachten teleurgesteld worden omdat we genoeg aanbiedingen hadden", aldus voorzitter Weiler van VOILA.

Op dit ogenblik wordt het woord 'gemeentehuis' niet meer gebruikt als het gaat om de toekomstige vestiging van het gemeentelijk apparaat. Nu wordt gesproken over het Huis van Leusden. Als het aan het college ligt, is dit slechts de werknaam voor het project. Inwoners van Leusden worden opgeroepen om met voorstellen te komen voor een betere, pakkende naam. ,,Het moet een naam zijn die past bij Leusden", aldus de wethouder.

Inmiddels zijn er vijf bedrijven, waaronder de in Leusden bekende Heijmans, uitgenodigd om met een uitgewerkt voorstel te komen voor het nieuwe Huis van Leusden. Daarbij moet onder meer rekening gehouden worden met het vastgestelde 'beeldkwaliteitsplan' van de gemeente.

De vertegenwoordigers van de twee organisaties die de intentieverklaring voor de samenwerking met de gemeente hadden ondertekend konden samen met de wethouder getuige zijn van de eerste, duidelijk zichtbare stap op weg naar een nieuw gebouw. De betreffende boom, een 'valse Christusdoorn' (Gleditsia) werd in 1996 geplant tijdens het tweedaagse congres van de Bond voor Oranjeverenigingen, waarbij 325 plaatselijke organisaties waren aangesloten. Thema van het congres was de verbondenheid tussen koningshuis met autochtone en allochtone Nederlanders. De toenmalige burgemeester Panis had het bij de onthulling van de boom over de 'Boom der eenheid' en sprak daarbij over de onderlinge verbondenheid tussen bijvoorbeeld Nederlanders en migranten. ,,Een mooi symbool dat nog steeds actueel is", aldus wethouder Overweg. De boom is verhuisd naar de Biezenkamp en zal naar alle waarschijnlijkheid niet terugkeren op zijn oude plek.