• PR

Eerste oogstfeest bij Voedselbos in Leusden

LEUSDEN De bomen, struiken en planten voor het Voedselbos Leusden moeten nog worden geplant. Toch is er al een eerste oogst. Op zaterdagmiddag 24 augustus (13.00 tot 16.00 uur) mag iedereen zelf aardappelen komen rooien.

Deelnemers rekenen de zelf geoogste aardappelen af per kilo. De aardappels zijn geteeld op de halve hectare grond aan de Groene Zoom (Vlinderpad 1), waar het Voedselbos Leusden vanaf komend najaar wordt aangelegd. Tijdens het oogstfeest staat er ook een Frietfiets, waar bezoekers kunnen genieten van een versgebakken frietje. De aardappels zijn zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen geteeld: puur natuur dus. De mayonaise bij de friet is ook biologisch.

Voor de kinderen zijn er activiteiten, georganiseerd door Atelier CreaB. De vrouwen achter dit creatief centrum, Mariska Baalman en Gyöngyvér Szabó, leren kinderen om op een andere manier te kijken naar afval of materialen uit de natuur. Op de website ateliercreab.nl meer over hun werkwijze. Het evenement is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Samenlevingsinitiatieven van de gemeente Leusden.

AARDAPPELS Een groep enthousiaste vrijwilligers is plannen aan het maken voor de aanleg van Voedselbos Leusden. Pas in het najaar worden de eerste bomen geplant, want die wortelen in de herfst beter dan in het voorjaar of de zomer. Om toch alvast wat te doen met de grond, hebben vrijwilligers dit voorjaar aardappels gepoot en maïs en pompoenen ingezaaid. Zo hebben ze meteen de bodem en het terrein beter leren kennen. Van de maïs en pompoenen is niets terechtgekomen. Reeën hebben zich er te goed aan gedaan. De aardappeloogst is goed gelukt.

VOEDSELBOS Een voedselbos is landbouw met heel veel natuurwaarde. Een voedselbos staat vol planten, struiken en bomen waar noten, vruchten, kruiden, wortels en knollen van geoogst kunnen worden. Bij gangbare landbouw is sprake van eenjarige teelt: elk jaar veegt iemand zijn kavel schoon en plant hij of zij opnieuw. Dat is veel werk. In een voedselbos maken telers slim gebruik van de ecologische principes van het bos en van meerjarige planten, zoals bomen, struiken en kruiden. Ze bouwen een totaal nieuw ecosysteem op en over de jaren neemt de soortenrijkdom toe en zo kan het hele jaar door geoogst worden. Het systeem houdt zichzelf in stand, net als een echt bos. De vrijwilligers willen zoveel mogelijk Leusdenaren betrekken bij het voedsel, ook schoolkinderen en jongeren. Het moet een voedselbos van en voor Leusden worden.