• IkWilWatt
  • Frits van Breda

Eerste nul op de meter woning een feit

LEUSDEN De eerste Nul-op-de-Meter woning in Leusden is te vinden in de wijk met de Eurowoningen. Het pand Finnmark 7 moest compleet gerenoveerd worden om het gewenste resultaat te bereiken.

Het echtpaar Marina en Joop van Santen verhuisde met hun tweejarige zoontje Pim van Amersfoort onlangs naar Leusden. Ze deden dat pas nadat bouwbedrijf Bloemendal de woning volledig had geïsoleerd, zonnepanelen had geplaatst en de techniek had geïnstalleerd om er voor te zorgen dat de elektriciteitsmeter na een periode van twaalf maanden op nul staat.

De opdracht voor de ingrijpende operatie was niet ingegeven uit idealistische milieuoverwegingen. ,,We hadden gewoon geen zin in twee verbouwingen. Eerst vanwege de verhuizing en twee jaar later misschien uit energieoverwegingen", geeft de nieuwe bewoner ruiterlijk toe.

PRINS CLAUS De eerste NOM (nul op de meter) woning werd woensdag officieel in gebruik genomen, voor Leusden wellicht een historisch moment omdat in de komende jaren veel woningen dezelfde verbouwing zullen ondergaan. Het toeval wil dat Finnmark 7 in 1970 ook het adres was waar Prins Claus de sleutels overhandigde aan de eerste bewoners van de voor Nederland unieke woonwijk.

AMBASSADEUR Wat betreft wethouder Erik van Beurden, die de 'onthulling' van de NOM woning verrichtte, wordt het echtpaar van Santen de ambassadeur van Leusden waar het gaat om de ingrijpende energiebesparende maatregel. Voor het openstellen van hun huis voor belangstellenden heeft de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld als vergoeding.

Inmiddels woont het gezin een maand in hun nieuwe huis. ,,Best ingewikkeld met al die apparaten en vele meters", aldus de heer des huizes. Toch is hij blij met het resultaat dat na vier maanden werk door het Leusdense bedrijf tot stand is gekomen. Omdat aan de buitengevel niets veranderd mocht worden, moest er van binnenuit geïsoleerd worden. Er werden nieuwe kozijnen aangebracht, speciaal isolerend glas geplaatst, de garagedeur vervangen, mechanische ventilatie en een lucht-waterpomp geïnstalleerd.

LENING Over de totale investering kan de nieuwe bewoner geen uitspraak doen omdat er tegelijkertijd ook andere aanpassingen hebben plaatsgevonden. Zonder een lening van 50.000 euro beschikbaar gesteld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), had de hele ingreep niet kunnen plaatsvinden. SVn is de organisatie die namens het door de overheid in het leven geroepen Nationaal Energiefonds de 'energiebespaarlening 'verstrekt. Mede door de inbreng van de Rabobank en de ASN Bank is er in totaal 300 miljoen euro beschikbaar voor het verstrekken van voordelige leningen die gebruikt worden om bestaande woningen te verduurzamen. De voorwaarden om te lenen zijn erg gunstig. Afsluitkosten worden niet berekend, een notaris komt er niet aan te pas en er is sprake van een 'gesubsidieerde rente'.

De gemeente Leusden hoopt dat veel inwoners het initiatief van de twee nieuwkomers in de gemeente zullen volgen. De in het leven geroepen stichting IkWilWatt kan Leusdenaren van advies dienen waar het gaat om energiebesparing. Voor meer informatie www.ikwilwatt.nl.