• Opgeruimd Leusden

'Een paar uurtjes helpen en Leusden wordt echt schoner'

LEUSDEN Opgeruimd Leusden houdt op zaterdag 13 juli weer een opruimochtend. Alle inwoners van Leusden worden opgeroepen om hun woonplaats te ontdoen van zwerfafval door mee te lopen in diverse buitengebieden en gebieden rondom het centrum van Leusden of door in hun eigen wijk aan de slag te gaan. ,,Een paar uurtjes helpen en Leusden wordt echt schoner", aldus de organisatie, die in 2011 ontstond door de oorsponkelijk initiatiefnemer Frans van Zaalen.

In 2012 plaatste hij een oproep via de website van de gemeente Leusden. Toen ontstond de (groeiende) groep Leusdenaren die nu tweemaandelijks op zaterdagochtend, gewapend met grijper en vuilniszak, het buitengebied intrekt om afval te verzamelen. Opgeruimd Leusden is een krachtenbundeling van het burgerinitiatief Burgers & Afval en Stichting De Groene Belevenis (voorheen De Schoolsteeg). Hun missie is het schoner krijgen en houden van Leusden door middel van opruimochtenden, bewustwordingscampagnes en educatieprogramma's. ,,Door herhaaldelijk te laten zien dat het ook anders kan, bieden we een positieve prikkel om Leusden opgeruimd te houden", aldus Opgeruimd Leusden. ,,Regelmatig zoeken we contact met de gemeente of werken we samen. We geven hotspots door, signaleren knelpunten en dragen oplossingen aan of stellen extra afvalbakken beschikbaar."

Iedereen is om 8.30 uur van harte welkom bij De Groene Belevenis waar ook alle op te ruimen gebieden verdeeld worden. Veiligheidshesjes en afvalgrijpers zijn aanwezig voor iedereen. De routes zijn meestal circa twee uurtjes lopen.

Wie graag wil meehelpen om Leusden schoner te krijgen en te houden kan zich aanmelden via www.opgeruimdleusden.nl. Zwerfafvaltips kunnen worden gemeld via het zwerfafvaltipformulier op de site.