• ImageegamI

'Een kunst om passende hulp te vinden'

LEUSDEN In Leusden is Larikslaan2 de centrale plek waar inwoners welkom zijn met al hun hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn. Dat kunnen vragen zijn over huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding, beginnende dementie of bijvoorbeeld over eenzaamheid. In het (gratis) gesprek wordt bekeken welke mogelijke oplossingen er zijn. Zijn er familieleden of vrienden die een rol kunnen spelen? Is ondersteuning door een vrijwilliger een oplossing? Zijn er geschikte activiteiten? Of is professionele ondersteuning noodzakelijk?

Soms, zoals in geval van thuiszorg of dagbesteding, zal Larikslaan2 een WMO-beschikking afgeven en wordt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd voor deze vormen van professionele hulpverlening.

Is er zogenoemde lijfgebonden hulp nodig, dan wordt verwezen naar de huisarts die de hulp van een wijkverpleegkundige kan inroepen. Hiervoor geldt geen eigen risico en de kosten worden vergoed via de ziektekostenverzekering.

Naast professionele zorg via een beschikking of met vergoeding door de ziektekostenverzekering zijn er ook commerciële partijen die hun diensten aanbieden. Dit kan variëren van thuiszorg tot mantelzorgondersteuning. Daar hangt dan wel een prijskaartje aan en daarom is deze vorm van hulp niet voor iedereen weggelegd.

VRIJWILLIGERS Het is goed te weten dat in Leusden ook vrijwilligersorganisaties ondersteuning bieden. Hulp door naasten (familie, vrienden) en vrijwilligers is belangrijk en het past prima bij de nieuwe realiteit in het sociaal domein. Naasten zijn te vragen, ook al moeten daarvoor wel eens persoonlijke drempels overwonnen worden. Maar hoe is de vrijwilliger te vinden? De vrijwilligersorganisaties achter deze pagina Voor Elkaar (zie rechtsboven in de kolom) bieden ieder op hun eigen terrein ondersteuning. Daarnaast zijn er in Leusden andere vrijwilligersorganisaties met hun specifieke aandachtsgebieden. Larikslaan2 kan enigszins helpen wegwijs te raken, maar heeft geen inzicht in actuele hulpvragen voor en het hulpaanbod van de afzonderlijke organisaties.

ÉÉN LOKET Hoe zijn die vrijwilligersorganisaties te vinden? Het zou heel mooi zijn als er in het Huis van Leusden naast het loket van Larikslaan2 één loket zal zijn waar inwoners met allerlei vragen op het gebied van hulp door vrijwilligers terecht kunnen. Waar ze geholpen worden door mensen die de sociale kaart van Leusden kennen, maar die ook voelsprieten hebben voor het verhaal achter een ogenschijnlijk simpele vraag. Mensen die doorvragen én doorpakken, als het nodig is. In samenwerking met Larikslaan2 werkt een aantal vrijwilligersorganisaties nu aan de realisatie van dit loket. Binnenkort leest u meer hierover op deze pagina Voor Elkaar.

Dit verhaal komt van de pagina Voor elkaar die maandelijks verschijnt en het resultaat is van de samenwerking van onderstaande organisaties:

DAVA (Door Achterveld Voor Achterveld), www.doorachterveld.nl, tel. 0342-451333 (via info loket van De Heelkom 8.30 tot 12.30 uur, maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen)

DUWgroep (Stichting Welzijn Mensen met een beperking Leusden), www.voorleusden.nl/organisaties/duwgroep

Maatjesproject, www.sociaalplein-leusden.nl, tel. 033-30344 44

SOL (Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden), www.voorleusden.nl/organisaties/sol

WensboomLeusden, www.wensboomleusden.nl, tel. 06-12688639

Zonnebloem Leusden, www.zonnebloem.nl/leusden, tel. 06-18694891.