• Hans Beijer

'Duurzaam doen in Leusden'

LEUSDEN De Dag van de Duurzaamheid vindt op dinsdag 10 oktober voor de negende keer plaats. Door heel Nederland vinden dan duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. De bibliotheek van Leusden houdt die dag in samenwerking met De Groene Belevenis vanaf 20.00 uur een interessante avond getiteld "Duurzaam doen in Leusden", die helemaal aansluit bij het motto van deze dag: 'Samen laten zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.'

Hans Beijer

Wethouder Erik van Beurden zal deze avond inluiden met een verhaal over de Duurzaamheidsagenda van de gemeente Leusden. Hierin wordt onder meer de ambitie uitgesproken dat Leusden in 2040 energieneutraal is en dat tussen nu en 2030 hard gewerkt wordt aan vergroting van de biodiversiteit en een betere waterberging. Wie om zich heen kijkt, ziet dat er ook nu al veel gebeurt. Sinds kort worden alle lantaarnpalen voorzien van nieuwe energiezuinige LED-armaturen.

Het is al te zien bij de gloednieuwe multifunctionele centra (Atria, Atlas) en nu bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis: er is veel aandacht voor duurzaamheid, zoals een uitgekiende energiehuishouding (warmtekoudeopslag, het gebruik van duurzame energie en aanbrengen van zonnepanelen) en de keuze voor duurzame materialen.

AFVAL Burgers kregen dit jaar met het nieuwe inzamelen van het afval te maken. Beleidsmedewerker Huibert Boer van de gemeente Leusden zal de laatste stand van zaken over de afvalverwerking in de gemeente uit de doeken doen.

Wie zijn oor te luister legt, hoort dat veel Leusdenaren enthousiast zijn over het nieuwe systeem van afval scheiden. Men realiseert zich vaak nu pas hoeveel plastic we in feite gebruiken en denkt na over mogelijkheden om de consumptie van plastic terug te dringen.

STEENBEEK De landelijke 'Operatie Steenbreek' richt zich op het terugdringen van levenloos grind, tegels en planken in de tuin. Eveline Beukema van Buitenkans Tuinen zal vertellen over de vervelende gevolgen van verstening in de stedelijke gebieden: verhitting van de lucht in de zomer, meer fijnstof in de lucht, meer overstromingen bij heftige neerslag en minder plek voor bijen, vlinders en vogels.

Als coördinator van 'Operatie Steenbreek' voor Leusden poogt zij hier mensen te stimuleren om hun tuinen weer groener te maken. Uit haar verhaal blijkt eens te meer dat duurzaamheid voor iedereen winst oplevert: denk alleen al aan het belang van de bijen voor de landbouw.

INSPIRATIE Hanneke de Witte van bibliotheek Leusden: ,,Naast de bijdragen van de sprekers is er ook ruimte voor de bezoekers zelf om ervaringen te delen over hoe zij zelf aan duurzaamheid werken. Het zou mooi zijn als de mensen aan de eind van de avond naar huis gaan met nieuwe inspiratie en energie om aan verdere verduurzaming te werken in hun eigen dagelijks leven."

Deze avond is gratis te bezoeken; men dient zich tevoren aan te melden via www.bibliotheekeemland.nl/agenda.