• Een gezellige drukte op de eerste zondag na 1 januari.

    Arnoud J Spaaij

Drukte bij nieuwjaarsreceptie in Achterveld

ACHTERVELD Traditioneel wordt de nieuwjaarsreceptie in Achterveld gehouden op de eerste zondag na 1 januari. En traditioneel is de bijeenkomst nog immer. Afgelopen zondag was het dan ook weer gezellig druk.

Arnoud J Spaaij

Het bestuur van stichting Ons Gebouw doet zeker haar best om nieuwe bezoekers naar de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis te trekken. Toch is de belangstelling van jongeren minimaal. Zelfs een aantal verenigingen die jaren vaste bezoekers waren, sloten zondag niet aan in de rij voor het handenschudden.

ZELFSPOT Vanuit het gemeentebestuur was er een sterke vertegenwoordiging. Wethouders Wim Vos en Patrick Kiel en locoburgemeester Erik van Beurden namen uitgebreid de tijd voor de Achtervelders. En hoewel de nieuwjaarstoespraak van Van Beurden wel luchtig was door wat zelfspot maar niet erg veel nieuws bevatte, hadden de meeste receptiebezoekers waardering voor de aanwezigheid van de delegatie van b en w.

PARTICIPATIE De toespraak van stichtingsvoorzitter Wil Baalman bevatte een oproep tot participatie. Participatie aan de samenwerking binnen de dorpsgemeenschap, vooral voor dorpsbelangen. Maar zeker ook stak Baalman de hand uit naar dorpsbewoners om de komende jaren de nieuwjaarsreceptie te bezoeken. Baalman lichtte al eerder de initiatieven van de stichting toe: ,,De nieuwjaarsreceptie is al lang een succes. Mensen hebben wel behoefte ergens heen te gaan om elkaar aan het begin van het jaar te treffen. Je komt heel veel dorpsgenoten tegen en je hebt gelijk iedereen gehad", geeft Baalman praktisch aan.

KINDEREN Toch ziet het bestuur van het dorpshuis graag meer bewoners. Vooral ook jongere gezinnen en ook de nieuwe bewoners van het dorp. Baalman: ,,Voor kinderen hebben we sinds vorig jaar een speciaal programma: ze kunnen tijdens de receptie verven, schilderen of cups cakes bakken." Maar het is duidelijk dat dit nog vorm moet krijgen want de belangstelling hiervoor vanuit de jeugd was gering.

OUDJAARSGEDICHT Succesvol was in elk geval wel het vaste onderdeel van de receptie: het oudjaarsgedicht. De familie Lariekoek, zoals de voordraagsters van het gedicht, Mariëlle Voskuilen en Rina Herder, zichzelf benoemd hebben, wisten een lekker lopend verhaal op rijm te brengen. Vol met ludieke anekdotes die in 2018 in Achterveld plaatsvonden. Zonder iemand bij naam te noemen maar voor echte Achtervelders allemaal heel herkenbaar, wisten de twee dorpsdichters het publiek op hun hand te krijgen, met vrolijke en humoristische geschiedschrijving over het afgelopen jaar. Een traditie van oudjaarsnieuws die niet mag ontbreken op de nieuwjaarsreceptie.

Hoe traditioneel de Achterveldse nieuwjaarsreceptie ook genoemd wordt, heel erg oud is deze nog niet. Hoewel bestuurslid Joost Coenen toch al wel over ruim 30 nieuwjaarstoespraken beschikt in zijn archief. Coenen: ,,Het moet ruim 25 jaar geleden zijn dat we de nieuwjaarsreceptie voor het eerst in Ons gebouw zijn gaan houden. Samen met Theo en Elly van Uhm van De Roskam."

ONS GEBOUW Vanaf die tijd werd de exploitatie van het dorpshuis, die vanaf de bouw van Ons Gebouw in 1958 voornamelijk door de stichting Ons Gebouw zelf was gedaan, overgenomen door de familie Van Uhm. ,,Daarvoor was er ook al een nieuwjaarsbijeenkomst", vertelt Coenen, ,,in de toenmalig parochie. Na de dienst wilden parochianen de pastoor een gelukkig nieuwjaar wensen. Toen daarvoor vanuit de dorpsgemeenschap, en met name vanuit het verenigingsleven, meer behoefte bleek zijn we naar Ons Gebouw gegaan."