• Arnoud J Spaaij

'Droogte nog steeds probleem'

LEUSDEN De grote droogte deze zomer was voor iedereen merkbaar. Met de enkele regenbuien die de laatste paar weken vielen is de droogte nog niet opgelost. Het verbod op het onttrekken van grond- en oppervlaktewater is dan ook verlengd.

Arnoud J Spaaij

Sinds er weer wat regen is gevallen ziet de natuur wel wat groener uit maar de waterstanden zijn nog steeds op recordlaagten. Er is veel te weinig neerslag en het verbod om water vanuit oppervlaktewaterlichamen te onttrekken, dat dinsdag 9 oktober afliep is dan ook verlengd tot in elk geval half november.

De problemen zijn groot. Zo ligt in de grote rivieren al lange tijd deels de scheepvaart stil of kunnen binnenvaartschepen minder beladen worden. Het verbod om water vanuit oppervlaktewaterlichamen te onttrekken is ingegaan in september en geldt voor het gehele beheergebied van het Waterschap Vallei en Veluwe met uitzondering van gebieden waar water vanuit rivieren of randmeren kan worden ingelaten.

SLOTEN LEEG Het Waterschap Vallei en Veluwe beheert voornamelijk alle open water zoals beken, rivieren, sloten en ook vijvers binnen de bebouwde kom. En daarmee wordt de grondwaterstand voor een belangrijk deel bepaald. Patricia Flint van het waterschap beaamt dan ook dat er nog steeds een te kort aan water is: ,,Alleen de bovenste laag heeft regen gekregen maar de grondwaterstanden zijn er niet hoger door."

Hier en daar lijkt er wel wat meer water in vijvers en beken te staan dan tijdens afgelopen zomer maar nog steeds staan de meeste sloten leeg. ,,Het waterschap houdt zoveel als mogelijk de waterstanden hoog waardoor water de grond in kan trekken," laat Flint desgevraagd weten over de acties die het waterschap doet in verband met de droogte. In sommige gebieden zijn er grote verschillen. Deels van nature maar het waterschap laat ook, onder andere vanuit de randmeren, water instromen.

De landbouw kampte tot september enorm met het watertekort maar gelukkig zorgde de regen voor enig herstel. In de omgeving betekende dat vooral boeren met vee zich aanvankelijk zorgen begonnen te maken over te weinig hooi omdat het gras niet wilde groeien. De laatste weken kon gelukkig toch nog gemaaid worden. De door de droogte goed berijdbare akkers zorgden ook voor een vlotte maisoogst. Want er bleven nauwelijks machines steken dankzij het droge najaar.

BLAUWALG Gevaar voor blauwalg, botulisme en vervuiling blijft ook aanwezig. Doorspoeling van oppervlaktewater is er niet. Bij meer neerslag spoelen dergelijke besmettingen doorgaans weg. Ook blijven de aanhoudende hoge temperaturen algengroei stimuleren zo blijkt uit metingen en observatie in de omgeving.

NATUUR De natuur heeft veel te lijden onder het watertekort. Maar beheerders kunnen meestal niet veel meer doen dan lijdzaam toezien. ,,Wat de gevolgen zijn voor de natuur is op dit moment nog niet duidelijk. Vooral wat de lange termijn betreft. Er is dan ook niet te zeggen welke maatregelen we daar nu of in de toekomst voor moeten nemen," zegt Flint.