Drie vrouwen met voorkeurstemmen in bestuur Waterschap Vallei en Veluwe

LEUSDEN Drie kandidaten, allen vrouwen, zijn met voorkeurstemmen gekozen in het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Het zijn Francisca van den Broek uit Bennekom (4e bij het CDA), Liesbeth van Dijk uit Ede (5e bij de PvdA) en Corrie-Christine van der Woude uit Ede (3e bij de VVD). Dit maakte het centraal stembureau van het waterschap bekend bij het vaststellen van de definitieve verkiezingsuitslag op maandag 23 maart. Op donderdag 26 maart worden de nieuw gekozen bestuursleden in een openbare vergadering geïnstalleerd.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin, voorzitter van het stembureau, is enthousiast over deze ontwikkeling: ,,Hieruit blijkt dat kiezers ook voor de waterschapsverkiezingen heel bewust hun stem uitbrengen. Dit draagt bij aan de gewenste maatschappelijke afspiegeling en de broodnodige diversiteit in de waterschapsbesturen. Neem daarbij de ruim verdubbelde opkomst en we kunnen spreken van zeer geslaagde verkiezingen."

Definitieve uitslag

De officieel door het centraal stembureau vastgestelde uitslag na het tellen van de stemmen per kandidaat, blijft qua zetelverdeling gelijk aan de eerder bekend gemaakte voorlopige uitslag.

PvdA: 3

ChristenUnie: 3

Water Natuurlijk: 3

Staatkundig Gereformeerde Partij: 3

50Plus: 1

CDA: 3

VVD: 3

AWP Vallei en Veluwe: 2

Lokaal Waterbeheer: 2