• Dwergvleermuis

    Vleermuizenwerkgroep Boxmeer

Informatie- en beleefavond over vleermuizen in Leusden

11-08-2019, 23:48 | Lezersnieuws | Fleur

Vleermuizen in Leusden

Wist je dat er wel 8 verschillende soorten vleermuizen in Leusden leven? En dat bij de laatste wintertellingen een ‘recordaantal’ van 57 vleermuizen is geteld (17 meer dan vorig jaar)? Als insecteneter is de vleermuis erg belangrijk voor ons ecosysteem. Een Watervleermuis eet bijvoorbeeld wel zo’n 3000 insecten per nacht.

Zaterdag 31 augustus organiseert Buurkracht Alandsbeek in samenwerking met wijkgenoot Willem Berger een informatie- en beleefavond over vleermuizen in Leusden. We starten met een presentatie waarin Willem ingaat op vragen als: welke soorten vleermuizen komen in Leusden voor, waar leven ze en hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze nuttige insecteneters in aantal toenemen? Hoe kun je bijvoorbeeld vleermuisvriendelijk bouwen?

Rond zonsondergang neemt Willem Berger ons mee naar buiten om vleermuizen te spotten.

Willem Berger is vleermuiskenner en vrijwilliger bij de IVN vleermuizen-werkgroep Leusden. Hij coördineert onder andere de wintertellingen.

Tijd: zaterdag 31 augustus, inloop vanaf 19.00 uur, programma start om 19.30 uur

Plaats: Atria, Asschatterweg 36B

Opgave: buurkrachtalandsbeek@gmail.com

Prijs:  € 7,50 / leden Buurkracht Alandsbeek € 5,- (inclusief een kop koffie of thee)