• Foto: Freek Wolff

Derde project 'Grebbelinie boven water' in uitvoering

LEUSDEN De gemeente Leusden is medeondertekenaar van de gebiedsvisie 'Grebbelinie boven water'. Voor deze gebiedsvisie zijn in Leusden al twee projecten uitgevoerd: de Asschatterkeerkade in 2011 en het de aanleg van coupures tussen Woudenberg en Leusden vorig jaar. Conform advies heeft het college besloten nu het derde project in uitvoering te nemen: het noordelijke stuk van de Liniedijk tussen Asschatterweg en de Mossel bij de A28.

Met de voltooiing van dit project wordt negen kilometer van de Grebbelinie verbeterd. Het project vraagt om een budget van 463.000 euro (exclusief BTW), waarvan 225.000 euro wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. De overige 238.000 euro wordt volgens plan ingezet vanuit gemeentelijke cofinanciering en is bestemd voor onder meer het vervangen en verbreden van de wandelbrug bij De Wetering, de herinrichting en uitbreiding van het voetpad over de Liniedijk, aanleg van coupuremuren van jute zakken met cement en de restauratie en nieuwe gebruiksfuncties van de bunkers.