• Frits van Breda
  • Frits van Breda

Deel Hamershof wordt blauwe zone

LEUSDEN Het nieuwe college van B en W heeft de knoop doorgehakt. De blauwe zone in de Hamershof gaat er komen. Voor het merendeel van de parkeerplaatsen in en om het winkelcentrum zal ook in de toekomst geen parkeerschijf nodig zijn. Van de ruim 900 parkeerplaatsen zal er voor 300 daarvan wel rekening gehouden moeten worden met een gelimiteerde parkeertijd. Over het tijdstip van invoering is nog geen besluit genomen. In ieder geval kan dit jaar nog onbeperkt geparkeerd worden.

Wat betreft de BONI en AH mag de parkeermaatregel direct worden ingevoerd. Het is voor de klanten die komen winkelen vaak moeilijk een parkeerplaats te vinden in de buurt van de supermarkt. Vooral de filiaalmanager van de AH vindt de huidige situatie problematisch. Nu het Huis van Leusden in gebruik is genomen blijken de werknemers hun auto in de directe omgeving te parkeren. ,,Ik ben al bij de gemeente geweest om het probleem aan te kaarten" aldus de AH-manager.

De discussie over parkeermaatregelen in de Hamershof dateert al van 6 jaar geleden . Toen was er sprake van betaald parkeren om de gemeentelijke financiën op orde te brengen. Alle betrokkenen, inclusief de gemeenteraad zagen niets in dat voorstel. Drie jaar geleden werd het onderwerp parkeren weer actueel. Het Centrum voor Jeugd en Gezin, Meander, Boni en AH vroegen aandacht voor de parkeerproblematiek. Er zou sprake zijn van een te grote parkeerdruk. Er werd een door de gemeente een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van winkeliers en bewoners. Winkeliers en bewoners werden het niet met elkaar eens.

Eind vorig jaar kwam een nieuw ingestelde werkgroep 'Blauwe Zone' wel tot een resultaat. Het bestuur van de winkeliersvereniging benadrukte dat het hier sprake was van een compromis was waar niet iedereen gelukkig mee was. Begin dit jaar werd er in de Korf een inloopavond georganiseerd over de gemeentelijke plannen. Daar werd duidelijk dat de bewoners van de Kramershilt niet tevreden waren. Zij wonen in de seniorenflat langs de Hamersveldseweg, tegenover de Boni. De bewoners voorzagen problemen als ze hun auto op het bovendek van de parkeergarage moeten parkeren. Dat bovendek is alleen bereikbaar via een trap of hellingbaan. ,,Voor mensen die slecht ter been zijn of met een rollator moeten lopen niet gewenst" aldus de bewonerscommissie.

Het besluit dat door het college genomen is komt tegemoet aan de wensen van de bewoners. De parkeerplaats voor de Boni wordt een blauwe zone. Op het bovendek van de parkeergarage aan de Smidse kan onbeperkt geparkeerd worden. Beneden wordt slechts de helft aangewezen als blauwe zone. Ook direct achter de supermarkt AH is straks een parkeerschijf nodig.

Dat de parkeermaatregel een compromis is met alle belanghebbenden is wel duidelijk. Winkeliers kunnen zich over het algemeen wel vinden in de maatregel al wordt een maximale parkeertijd van 2 uur ook wel voldoende gevonden. Een veelgehoorde klacht is dat vooral de parkeergarages ook ingenomen worden door auto's die er het hele jaar geparkeerd staan. De horecaondernemers zijn ook nu nog faliekant tegen elke maatregel. Zij willen dat hun klanten zonder beperking kunnen parkeren als ze een parkeerplekje gevonden hebben.