• Sameer Khaliliii

De Zonnebloem al 51 jaar actief in Leusden

LEUSDEN De Zonnebloem is veel meer dan de bekende organisator van geheel verzorgde vakanties op aangepaste boten voor mensen met een lichamelijke beperking. Voor de Zonnebloem zijn landelijk rond 40.000 vrijwilligers actief. Er bestaan in Nederland meer dan 1200 plaatselijke afdelingen.

Hans Beijer

Eén daarvan is Zonnebloem Leusden, waarvoor nu 38 betrokken vrijwilligers actief zijn. De kerndoelstelling van haar activiteiten is dat mensen met een lichamelijke beperking kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Op die manier kan de Zonnebloem bijdragen aan het verminderen of voorkomen van eenzaamheid. De drempel voor deelname is laag: er bestaat geen lidmaatschap, men hoeft zich alleen maar in te schrijven.

BEZOEK AAN 'GASTEN' Bij alle plaatselijke Zonnebloemafdelingen bestaat de hoofdmoot van het vrijwilligerswerk uit het bezoeken aan huis van zogenoemde 'gasten', mensen met een fysieke beperking die eenzaam zijn en/of behoefte hebben aan contact of bezigheid samen met anderen en vaak ook niet over eigen vervoer meer beschikken. Door gebrek aan persoonlijke hulp en door medische zorg kunnen zij vaak moeilijk de deur uit. Dit bezoekwerk aan de ruim tweehonderd gasten kan variëren van samen een kopje koffie drinken tot een wandeling maken en van samen een hobby oppakken tot naar de film gaan, museumbezoek of winkelen. Dit bezoekwerk hoeft de vrijwilliger nooit geld te kosten.

Vrijwilligers wordt uitdrukkelijk gewezen op het sluipende gevaar dat zij in de loop der tijd een soort mantelzorgers worden. Praktische zaken, zoals klussen, boodschappen doen, formulieren invullen of bemiddelen, daar zijn andere instanties en organisaties voor. Daarom is het heel goed dat de vrijwilligers goed op de hoogte zijn van het sociale netwerk van Leusden (zoals het Maatjesproject, WensboomLeusden, de Huiskamer van Leusden, de SOL en dergelijke) en zonodig kunnen doorverwijzen. Aan de andere kant hebben de vaak langdurige bezoekcontacten ook al veel duurzame vriendschappen opgeleverd.

ANDERE ACTVITEITEN Zonnebloem Leusden doet echter nog veel meer. Zo worden in het voor- en najaar groepsuitjes met begeleiding georganiseerd, zoals bezoek aan een museum of dierentuin, een boottocht en dergelijke. Het Midwinterfeest is jaarlijks een grote happening. Als waardevol ervaren tradities als Ziekendag, de Paasgroet en de Kerstattentie worden door de Zonnebloem graag in stand gehouden. Verder mag de succesvolle Handwerkclub niet onvermeld blijven. Elke donderdagmiddag doen hier onder leiding van zes vrijwilligers tien tot twintig deelnemers aan mee in de KIT (Geertrudishof 29, Leusden).

VRIJWILLIGERS Overduidelijk is dat Zonnebloem Leusden zonder de inzet van alle vrijwilligers in de organisatie en de uitvoering van genoemde activiteiten niet zou kunnen draaien. Nieuwe vrijwilligers van alle leeftijden zijn dan ook van harte welkom. Met name is men nu naarstig op zoek naar een coördinator Bezoekwerk.