• Tristan Koelewijn (l) en Mariet Thuis (r) voor de nieuwbouw van mfc Atria

    Jan Vincenten
  • Tristan Koelewijn (l) en Mariet Thuis (r) voor de nieuwbouw van mfc Atria

    Jan Vincenten
  • Tristan (l) en Mariet (r) voor de nieuwbouw van nfc Atria

    Jan Vincenten

De Vallei en De Klimrakker gaan fuseren in 'Atria'

LEUSDEN In 2009 kwamen verschillende katholieke, protestantse en openbare scholen in Leusden en Achterveld onder eenzelfde bestuurlijke koepel: Voila (Verschillend Onderwijs In Leusden Achterveld). Wij vroegen ons af, hoe het er tegenwoordig aan toe gaat op scholen met een christelijke identiteit. Wat merken de kinderen ervan?

 

We gingen op zoek naar scholen en kwamen uit bij De Klimrakker (katholiek) en De Vallei (protestants-christelijk). De scholen bevinden zich in een bijzondere situatie. Ze gaan over een half jaar fuseren tot één interconfessionele school. Samen met De Bongerd (openbaar) zullen zij dan gehuisvest zijn in het nieuwe multifunctionele centrum Atria (hoek Middenweg-Asschatterweg).

We interviewden Tristan Koelewijn en Mariët Thuis. Tristan werkt nu voor het derde jaar als onderwijzer op De Vallei. Hij is getrouwd, vader van een zoon van zeven maanden.

INTERN BEGELEIDER Mariët is intern begeleider en remedial teacher op De Klimrakker. 15 jaar geleden kwam ze in contact met deze school, als moeder. Daarna was ze er werkzaam als remedial teacher, als leerkracht en als intern begeleider.

Wat merken de kinderen ervan, dat zij op een katholieke of protestantse school zitten? Zowel Tristan als Mariët geven aan, dat voor de kinderen de lessen, gebaseerd op de methode 'Trefwoord', heel belangrijk zijn. In deze lessen worden verhalen verteld, Bijbelverhalen maar soms ook verhalen over bepaalde gebeurtenissen, ook worden er liedjes gezongen. Met de kinderen wordt er verder over gepraat. Wat betekenen die verhalen, die liedjes voor hun eigen leven? Veel aandacht wordt op beide scholen besteed aan jaarlijkse feesten: Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Enthousiast vertellen Mariët en Tristan over de kerstvieringen van vorig jaar. ,,Dat vroeg allemaal veel organisatie vooraf. Ouders helpen mee bij de voorbereiding. Ze worden ook allemaal uitgenodigd. Het grootste gedeelte van de ouders heeft wel een christelijke achtergrond, maar is niet meer actief betrokken bij een kerk. Toch kiezen de ouders ervoor om hun kinderen op een christelijke school te plaatsen. Ze vinden het belangrijk, dat kinderen kennis nemen van de christelijke religie. Later kunnen ze dan zelf een keuze maken.''

[

FUSEREN Binnenkort gaan De Vallei en De Klimrakker fuseren. Het wordt een interconfessionele school. Zowel het katholieke als het protestants-christelijke element moeten in de school terug te vinden zijn.

Een werkgroep, waarin medewerkers en ouders van beide scholen zitting hadden, heeft zich afgevraagd, hoe zo'n interconfessionele school eruit zou moeten zien. In het begin leek het wel, of ieder vanuit zijn eigen aannames over de ander aan het gesprek deelnam, maar gaandeweg werd duidelijk, dat de leden van de werkgroep op één lijn zaten en dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Er zijn wel accentverschillen, denkt Mariët. ,,Op De Vallei is er vooral aandacht voor de Bijbel, op De Klimrakker gaat het meer om traditie, gebruiken en symboliek en om het omzetten van woorden in daden. Het is belangrijk, dat we van elkaar kunnen leren. Zo kunnen bijvoorbeeld de kinderen die hun Eerste Communie gaan doen aan de andere kinderen hierover vertellen. Je leert op die manier van elkaars gebruiken en belevingen.''

De naam van de nieuwe school is sinds kort bekend: Kla4. De eerste twee letters (Kl) slaan op De Klimrakker, de twee daarna volgende letters (av) slaan (in omgekeerde volgorde) op De Vallei. De 4 slaat op de vier kenmerken van de school: vreedzaam, duurzaam, zorgzaam en leerzaam.

(Dit verhaal kwam tot stand in samenwerking met de redactie van 'Geloof & kerk', Lucasparochie Leusden.)

foto Tristan Koelewijn (l) en Mariet Thuis (r) voor de nieuwbouw van mfc Atria.