• Grote postzegel en muntenbeurs in Veluwehal Barneveld

    Foto Henk Hutten

De Loupe viert jubileum met unieke postzegel

LEUSDEN - De Vereniging van Postzegelverzamelaars "De Loupe" te Leusden bestaat zaterdag 14 februari 2015 25 jaar. Ter gelegenheid van dit vijfde lustrum is een gevarieerd (feest)programma samengesteld. Dit programma belooft het zoveelste hoogtepunt binnen de verenigingsactiviteiten te worden. De Loupe zou De Loupe niet zijn, wanneer zij op haar 25e verjaardag geen unieke postzegel uitgeeft.

De Loupe neemt binnen filatelistisch Nederland een unieke positie in. Terwijl in heel Nederland postzegelverenigingen sinds jaar en dag worden geconfronteerd met een vermindering van het ledental, is bij De Loupe al over een reeks van jaren sprake van een toename van het aantal leden. Deze groei is vooral het gevolg van mond-tot-mondreclame. Een toenemend aantal mensen uit de wijde regio weet de weg naar De Loupe te vinden. Telkens weer blijkt uit navraag bij nieuwe leden dat zij hun keuze voor De Loupe hebben gebaseerd op de hoeveelheid specifieke, filatelistische activiteiten die de vereniging ontwikkelt, alsmede de kwaliteit daarvan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer D.P. Klaassen (secretaris), telefoon 033 - 494 61 25.