• Chrisje en David van het Corderius College, vrijwilligers Lindaen Ilona en Arianne van Abrona

    Mariska Stehouwer

De Klepper al zestien jaar ontmoetingscentrum

LEUSDEN Elke zaterdagavond is activiteitencentrum De Til in gebruik als ontmoetingscentrum De Klepper, voor mensen met een verstandelijke beperking. Arianne van Velzen is vanuit Abrona coördinator van deze avonden, die verder geheel draaien met vrijwilligers.

Mariska Stehouwer

Abrona is een regionale christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en heeft diverse woonlocaties in de provincie Utrecht, waarvan drie in Leusden. Van Velzen geeft aan dat De Klepper een waardevol initiatief is voor de groep mensen met een verstandelijke beperking. ,,Op andere plekken loopt het contact vaak niet of minder prettig en hier kunnen ze zijn wie ze zijn. Het is een gemêleerd gezelschap waar iedereen past."

Elke zaterdag is er vanuit Abrona een beroepskracht aanwezig. Daarnaast worden er voor het klaarmaken van het diner drie vrijwilligers ingezet, net zoals voor het avondprogramma. De groep vrijwilligers is relatief groot, voor ongeveer 48 mensen, waarvan twaalf met een verstandelijke beperking, wordt een maandelijkse planning gemaakt. ,,Zonder vrijwilligers kan het hier niet draaien, dus nieuwe aanmeldingen blijven altijd nodig. Er zijn net weer afspraken gemaakt met het Corderius College waarbij twaalf scholieren hun maatschappelijke stage van tien uur komen maken bij De Klepper." Voor deze doelgroep zijn er in de regio niet zoveel mogelijkheden om elkaar op een gezellige manier buitenshuis te ontmoeten. De Klepper wordt goed bezocht, variërend van 40 tot 70 bezoekers. ,,De leeftijd van de bezoekers is over het algemeen boven de veertig. Er komen weleens jongeren langs maar die vinden dan toch niet echt een eigen plekje hier binnen de groep. Met Fort33 zijn we nu in overleg of het mogelijk is om iets soortgelijks op te zetten voor een jongere doelgroep."

SUPPORT Vanaf november 2000 kan men elkaar al ontmoeten in De Klepper. ,,Je merkt wel dat sponsorwerving een belangrijk onderdeel is geworden de laatste jaren, daarom zijn we ook geregeld op de Matchbeurs te vinden. Dat heeft ervoor gezorgd dat af en toe een bedrijf prijsjes doneert voor de bingo of medewerkers van bedrijven voor ons komen koken. Zo bereiden medewerkers van Finedi, een Leusdens bedrijf in financieel administratieve ondersteuning, dit jaar het kerstdiner en zij zorgen dan ook voor alle boodschappen. In de loop der jaren hebben we best een trouwe groep supporters om ons heen weten te verzamelen. Dirk van 'Eten bij Dirk' zorgt altijd voor de jaarlijkse barbecue."

In de jaarplanning staan veel terugkerende festiviteiten gepland, zoals carnaval met een heuse raad van elf, het jaarlijkse uitje, de barbecue voor de zomersluiting, en Sinterklaas en kerst natuurlijk. De avonden gaan bijna altijd door, behalve met een feestdag en tijdens vier weken in de zomervakantie. ,,We proberen met de bezoekers mee te denken om te zorgen dat hun netwerk vergroot wordt en dat ze elkaar door de week gaan opzoeken. Voor een enkeling stopt hun wereld ook eventjes als De Klepper in de zomerperiode dicht is." Voor meer informatie kan worden gekeken op www.sociaalplein-leusden.nl/locaties/de-klepper-abrona of op de Facebookpagina Abrona De Klepper.