Cultuurkoepel presenteert visie op cultuur in Leusden

LEUSDEN De Cultuurkoepel heeft donderdag haar visie op cultuur in Leusden gepresenteerd. Hendrik Jan Houtsma van Kunstgebouw Leusden overhandigde de nota Leuker Leusden aan de wethouder Cultuur, Erik van Beurden. Dit gebeurde in Kunstgebouw Leusden tijdens de afscheidsreceptie van Hendrik Jan Houtsma, manager van Kunstgebouw Leusden.

De Cultuurkoepel Leusden is een samenwerking van Kunstgebouw Leusden, Bibliotheek Eemland locatie Leusden/Achterveld, stichting jeugd- en jongerenwerk De IJsbreker en stichting Theater De Tuin. De Cultuurkoepel staat voor 'verdieping en verbreding van cultuur in Leusden' en wil alle inwoners van Leusden de kans geven en stimuleren in hun eigen woonomgeving mee te doen aan culturele activiteiten.

Eind 2014 heeft de wethouder van cultuur van de gemeente Leusden de Cultuurkoepel gevraagd een Uitvoeringsplan Kunst en Cultuur te maken voor de periode 2016-2018. In het rapport 'Leuker Leusden - cultuur dichtbij 2016 -2018' geeft de Cultuurkoepel haar visie op cultuur in Leusden en hoe deze in de komende drie jaar geëffectueerd kan worden. Het uitvoeringsplan 2016-2018 is leidend voor wat er de komende jaren gaat gebeuren op cultureel gebied in Leusden. In dit plan zijn naast de al lopende activiteiten ook nieuwe initiatieven opgenomen. Daarin wordt aangegeven wat het resultaat van de inspanning is, wie er bij betrokken zijn, wat de kosten zijn, hoe die gefinancierd worden en wat de maatschappelijke opbrengsten zijn.

De Cultuurkoepel heeft via dialoogsessie 's de inwoners van Leusden en het onderwijs betrokken bij dit plan. De ideeën die tijdens deze dialoogsessies zijn ingebracht hebben grotendeels een plek gekregen in het uitvoeringsplan.

Fotobijschrift: De cultuurkoepel overhandigt het rapport op 25 juni 2015 aan de wethouder Cultuur, Erik van Beurden. Dit gebeurt in Kunstgebouw Leusden om 13.30 uur tijdens de afscheidsreceptie van Hendrik Jan Houtsma - manager van Kunstgebouw Leusden.