Cultuurkoepel biedt arrangement

LEUSDEN Op 7 juli heeft het college van Leusden besloten een cultuurarrangement met de leden van de Cultuurkoepel Leusden af te sluiten. De notitie 'Leuker Leusden, cultuur dichtbij 2016- 2018' met daarbij het Uitvoeringsplan 2016-2018, is als basis gebruikt voor het opstellen van dit cultuurarrangement. Wethouder Cultuur, Erik van Beurden en de partners van de Cultuurkoepel ondertekenden het cultuurarrangement op 8 juli tijdens een korte officiële bijeenkomst in De Tuin.

De Cultuurkoepel Leusden is een samenwerking van Kunstgebouw Leusden, Bibliotheek Eemland locatie Leusden/Achterveld, stichting jeugd- en jongerenwerk De IJsbreker en stichting Theater De Tuin. De Cultuurkoepel staat voor verdieping en verbreding van cultuur in Leusden en wil alle inwoners van Leusden de kans geven en stimuleren in hun eigen woonomgeving mee te doen aan culturele activiteiten, passief of actief. Ambitie is de komende jaren cultuur dichtbij mensen te brengen. Populair gezegd: hierdoor wordt Leusden Leuker.

Eind 2014 heeft de wethouder van cultuur van de gemeente Leusden de Cultuurkoepel gevraagd een Uitvoeringsplan Kunst en Cultuur te maken voor de periode 2016-2018.

In het rapport 'Leuker Leusden - cultuur dichtbij 2016 -2018' geeft de Cultuurkoepel haarvisie op cultuur in Leusden en hoe deze in de komende drie jaar geëffectueerd kan worden. Het uitvoeringsplan is de basis voor een convenant tussen de leden van de Cultuurkoepel en gemeente Leusden. Het uitvoeringsplan 2016-2018 is leidend voor wat er de komende jaren gaat gebeuren op cultureel gebied in Leusden. In dit plan zijn naast de al lopende activiteiten ook nieuwe initiatieven opgenomen. Daarin wordt aangegeven wat het resultaat van de inspanning is, wie er bij betrokken zijn, wat de kosten zijn, hoe die gefinancierd worden en wat de maatschappelijke opbrengsten zijn.

De Cultuurkoepel heeft via dialoogsessie 's het Leusdense publiek en het onderwijs betrokken bij dit plan. De ideeën die tijdens deze dialoogsessies zijn ingebracht hebben grotendeels een plek gekregen in het uitvoeringsplan.